24
06 2014
1173

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2014

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 20141 Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,0%2 faţă de aprilie curent, cu 3,7% faţă de decembrie 2013 şi cu 6,6% − faţă de mai 2013.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în mai 2014 preţurile s-au majorat cu 3,2% faţă de decembrie 2013, cu 0,7% − faţă de luna aprilie 2014 şi cu 4,0% − faţă de mai 2013. În industria prelucrătoare în luna mai 2014 preţurile s-au majorat cu 4,2% faţă de decembrie 2013, cu 1,1% − faţă de luna aprilie 2014 şi cu 7,9% − faţă de mai 2013. În sectorul energetic în mai 2014 preţurile au rămas la acelaşi nivel faţă de luna decembrie 2013 şi faţă de luna aprilie 2014, totodată înregistrînd o descreştere cu 2,5% faţă de mai 2013.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM, Rev.2 se prezintă astfel:

În luna mai 2014 preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna aprilie 2014 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de capital cu 1,3%; în industria bunurilor de uz curent cu –1,3%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) − cu 0,5%, în industria bunurilor de folosinţă îndelungată − cu 0,4%, iar la activităţile şi bunurile legate de energie preţurile au rămas la nivelul celor din luna aprilie a anului curent. Comparativ cu luna decembrie 2013 preţurile s-au majorat: în industria bunurilor de uz curent cu 4,5%; în industria bunurilor de capital − cu 4,0%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) − cu 3,7%, în industria bunurilor de folosinţă îndelungată − cu 2,9%, la activităţi şi bunuri legate de energie − cu 0,2%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Note: 1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM , Rev.2) – 08-35 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei). La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343 2 Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi. 3 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385&

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.