17
01 2015
1031

Evoluţia ratei inflaţiei în aprecierea BNM

Evoluţia ritmului anual al inflaţiei în trimestrul IV al anului 2014 a depăşit valoarea anticipată, abaterea fiind determinată preponderent de creşterea peste aşteptări a preţurilor la produsele alimentare şi a preţurilor componente ale inflaţiei de bază,ca urmare a deprecierii monedei naţionale faţă de dolarul SUA, transmite IPN cu referire la informaţiile furnizate de către Banca Naţională. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare. În contextul unei deprecieri a monedei naţionale, mai semnificative decât valoarea utilizată în anul 2012 la stabilirea tarifelor pentru serviciile reglementate, există un risc pronunţat ca acestea să fie revizuite în direcţia majorării în anul 2015. Totodată, evoluţia preţurilor la resursele energetice pe piaţa internaţională poate contribui atât la diminuarea preţurilor interne la combustibili, precum şi la atenuarea parţială a presiunilor asupra majorării tarifelor la gaze naturale şi energie electrică. În luna decembrie, ritmul anual al inflaţiei a constituit 4,7%, fiind cu 0,1 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna noiembrie şi cu 0,5 puncte procentuale mai scăzut decât în luna decembrie 2013. Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0,7%, fiind condiţionată preponderent de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 1,4% şi a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,5%. Totodată, tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au avut o dinamică modestă, majorându-se cu 0,1%. Ritmul anual al inflaţiei de bază a înregistrat, în luna decembrie 2014, valoarea de 6,3%, în creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la confecţii, mijloace de transport şi piese auto, încălţăminte şi detergenţi. Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 1,4% faţă de nivelul lunii precedente. Creşterea respectivă a fost cauzată de sporirea preţurilor la legume proaspete cu 8%, la cartofi cu 6%, la ouă cu 3,4%, la fructe proaspete cu 2,8%, la lapte şi produse lactate cu 0,9% şi la produse de morărit cu 0,8%, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la zahăr cu 1,4%. Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0,5% faţă de nivelul lunii noiembrie. Creşterea respectivă se datorează preponderent deprecierii pe parcursul ultimelor luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA. În luna decembrie 2014, preţurile la combustibili s-au diminuat cu 0,4% comparativ cu luna precedentă. Dinamica respectivă a fost influenţată de reducerea preţurilor la carburanţi (benzină, motorină, gaz lichefiat) cu 1,8%. Totodată, preţurile la lemnele pentru foc au consemnat majorări de 0.8% pe fundalul sporirii cererii la acestea în urma lipsei ofertei de cărbune, cauzată de situaţia tensionată din Ucraina. Preţurile la cărbunele de pământ au rămas la nivelul lunii precedente. BNM anunţă că va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încât să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

via ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.