21
08 2019
329

Evoluția indicatorilor monetari în luna iulie 2019

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în luna iulie 2019, baza monetară s-a majorat cu 693,2 mil. lei (1,5 la sută) față de luna precedentă și a constituit 45 653,8 mil. lei, fiind cu 19,6 la sută mai mare față de iulie 2018. Masa monetară M0, în perioada de referință (bani în circulație) s-a micșorat cu 2,6 mil. lei sau cu 0,01 la sută față de luna iunie 2019 și a constituit 23 157,2 mil. lei, cu 21,5 la sută mai mult față de iulie 2018. Datele BNM arată că masa monetară M1 (banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților) s-a majorat cu 264,6 mil. lei sau cu 0,6 la sută față de luna iunie și a constituit 41 535,0 mil. lei, cu 19,0 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent. Masa monetară M2 (M1, depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare) s-a majorat cu 454,2 mil. lei sau cu 0,8 la sută față de luna iunie și a însumat 61 094,8 mil. lei, cu 11,6 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent. Masa monetară M3 (M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților) s-a majorat cu 308,3 mil. lei (0,4 la sută), fiind cu 11,6 la sută superioară celei din luna iulie 2018. Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 456,8 mil. lei și a constituit 37 937,6 mil. lei, reprezentând o pondere de 58,9 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 145,9 mil. lei, până la nivelul de 26 507,0 mil. lei, având o pondere de 41,1 la sută. Soldul cererilor față de economie (Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului RM) a scăzut în luna de raportare cu 33,4 mil. lei (0,1 la sută) ca urmare a micșorării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 655,2 mil. lei (3,8 la sută), iar cererile în moneda națională au crescut cu 621,8 mil. lei (2,4 la sută). De menționat că, cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu $15,1 mil. (1,6 la sută). Evoluția soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea tuturor componentelor, și anume: a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 11,5 mil. lei (6,7 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 586,6 mil. lei (3,8 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 46,1 mil. lei (4,6 la sută) și cu 11,0 mil. lei (2,6 la sută), respectiv. Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 143,8 mil. lei (1,3 la sută), soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 35,6 mil. lei (5,0 la sută) și soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 498,5 mil. lei (3,9 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 56,1 mil. lei (6,1 la sută).


via | bnm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.