17
08 2018
723

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2018

În 7 luni ale anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 11562,1 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 59,8%. Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7448,5 mil. lei sau 58,0% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Fată de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 896,9 mil. lei sau cu 13,7%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 4073,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care: - 3073,2 mil. lei - destinate plății prestațiilor de asistență socială şi altor plăți, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat. Acestea au constituit 57,1% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5377,5 mil. lei, şi sunt cu 106,9 mil. lei (3,6%) mai mari față de perioada similară a anului precedent; - 1000,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 91,9% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1087,6 mil. lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 11036,3 mil. lei sau 57,1% comparativ cu suma anuală precizată de 19339,0 mil. lei. Față de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 845,3 mil. lei sau cu 8,3%. Casa Națională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligațiile financiare față de beneficiari, toate tipurile de prestații sociale au fost finanțate în volum deplin, fără restanțe. În perioada raportată, veniturile totale au depășit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 525,8 mil. lei. Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația 1 august 2018 a constituit 533,1 mil. lei.
via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.