Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

18
06 2018
96

Impozitarea plăților aferente indemnizațiilor de eliberare din serviciu

În cadrul procesului de rebranding al entității „X”, este prevăzută reducerea numărului statelor de personal al entității. Cum urmează a fi supuse impozitării cu impozitul pe venit plățile aferente indemnizațiilor de eliberare din serviciu? Urmează a fi calculate din aceste plăți prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală? Cum urmează a fi reflectate plățile menționate în Darea de seamă (Forma IPC18)1?
Detalii
18
06 2018
121

Об исчислении взносов ОГСС и ОМС от заработной платы, выплаченной из гранта

Деятельность неправительственной организации, работающей на территории Республики Молдова, финансируется из гранта, выделенного международной организацией. Работниками НПО являются граждане РМ и иностранные граждане, имеющие временное место жительства в нашей стране. Должны ли исчисляться взносы ОГСС и ОМС из заработной платы, выплачиваемой работникам данной организации из гранта, если международного договора, предусматривающего освобождение от уплаты указанных взносов нет? Наслышаны, что при получении выплат из грантов, указанные взносы не должны исчисляться.
Detalii
15
06 2018
109

Surse suplimentare pentru FAOAM

Modificări laLegea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 au fost adoptate în şedinţa de ieri, 14 iunie, a Parlamentului RM. Astfel, veniturile şi cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) vor fi majorate cu 74,3 mil. lei.

Această majorare a veniturilor FAOAM este posibilă datorită acumulării mijloacelor financiare suplimentare din primele de asigurare în formă de contribuţie procentuală din salariu şi alte recompense, din primele în sumă fixă, dar şi din alte venituri.
Detalii
13
06 2018
102

Снизятся штрафы для поставщиков лекарств в системе здравоохранения

Правительство внесло поправки в постановление о Центре по государственным централизованным закупкам в здравоохранении, снизив размер материальной ответственности для экономических агентов, которые задерживают поставку товаров в рамках госзакупкок лекарств и другой медицинской продукции, медицинских изделий, специализированных медицинских транспортных средств, услуг по обслуживанию медицинских изделий и информационных систем, включенных в Медицинский реестр, а также услуг по вывозу медицинских отходов.
Detalii
07
06 2018
110

FAOAM: situaţia la 1 iunie curent

Conform datelor oferite de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, CNAM a acumulat în primele cinci luni ale anului curent în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de circa 2,76 mld. lei, ceea ce constituie circa 104,4% faţă de suma planificată.

Principala sursă de venituri o reprezintă contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de peste 1,51 mld. lei,
Detalii
07
06 2018
303

Principii unice pentru planificarea și gestionarea mijloacelor financiare din FAOAM

În Monitorul Oficial din 5 iunie curent a fost publicat Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la elaborarea și aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea mijloacelor de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM).

Normele metodologice sunt elaborate în scopul stabilirii unor principii generale unice de planificare și gestionare a mijloacelor financiare, sporirii nivelului de transparenţă şi corectitudine ce ţin de planificarea și utilizarea mijloacelor financiare, eficientizarea activităților de evaluare asupra utilizării acestora.
Detalii
06
06 2018
742

Налогообложение услуг нерезидента

Экономический агент – резидент Республики Молдова заключил договор о ремонте оборудования с физлицом – нерезидентом (РФ). Работы по ремонту будут производиться на территории РМ. Каким будет в 2018 году налоговый режим в отношении дохода, выплачиваемого физическому лицу: взносы в ОГСС (23% и 6%), в ОМС по 4,5% с работодателя. и исполнителя? Нужно нерезиденту в этом случае извещать ГНС согласно п.3 ст. 74 НК?
Detalii
05
06 2018
1889

Об исчислении пособий при увольнении сотрудника

При увольнении работника, не являющегося руководителем, в связи с его отставкой, работодателем были допущены нарушения, поскольку работодатель, вопреки условиям индивидуального трудового договора (ИТД), не уволил работника через 14 дней после подачи заявления, а только через месяц, мотивируя это тем, что сотрудника некем заменить. При этом работодатель отказал уволившемуся лицу в выплате выходного пособия. В связи с этим, возникли следующие вопросы. В какой срок работодатель был обязан принять отставку? Положено ли данному работнику при увольнении выходное пособие? Если да, то каков его размер и следует ли от данного выходного пособия исчислять взносы обязательного государственного социального страхования (ОГСС) и обязательного медицинского страхования (ОМС)?
Detalii
29
05 2018
191

О некоторых случаях социального и медицинского страхования нерезидентов

Нерезидент приезжает один раз в полгода из Болгарии на неделю для оказания нашему предприятию некоторых услуг согласно договору, в котором оговорена указанная периодичность их оказания. С другим нерезидентом (из Румынии) у предприятия заключен индивидуальный трудовой договор на три месяца. Указанные лица на территории Молдовы не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Следует ли от сумм, выплачиваемых данным нерезидентам, исчислять взносы ОГСС и ОМС? Если да, то следует ли получать для данных лиц полис обязательного медицинского страхования?
Detalii
28
05 2018
136

Moldovenii din Letonia vor beneficia de asigurare socială

Moldoveni care muncesc pe teritoriul Letoniei vor beneficia de garanţii de securitate socială. Hotărârea Guvernului RM pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) şi Agenţia de Asigurări Sociale de Stat a Republicii Letonia privind procedurile de solicitare, transfer şi plată a pensiilor, prestaţiilor şi compensaţiilor în conformitate cu Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Letonia în domeniul securităţii sociale şi acordare a împuternicirilor pentru negocierea acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial din 25 mai curent.
Detalii