Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

19
02 2020
62

Ordinul nr. 115 din 17.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

19
02 2020
275

1. (36.1.1.10) Urmează să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariul calculat pentru luna decembrie, dar achitat în luna ianuarie a anului următor, dacă la angajare pe parcursul anului de gestiune s-a prezentat un document eliberat de CNAM care confirmă pentru anul de gestiune achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă?

În conformitate cu art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.
Detalii
19
02 2020
336

Costul patentei de întreprinzător în cazul procurării acesteia de o persoană asigurată la BASS și AOAM

Persoana angajată în câmpul muncii, la moment, se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Respectiv, aceasta are statut de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Concomitent, ea dorește să activeze, în perioada concediului de îngrijire a copilului, în bază patentei de întreprinzător. Este obligată această persoana să achite, la procurarea patentei, sumele fixe ale contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?
Detalii
17
02 2020
325

Servicii noi în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală

În Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală urmează a fi incluse servicii noi, care vor contribui la îmbunătăţirea procesului de diagnosticare şi asigurare a pacienţilor cu tratament specific.

În Monitorul Oficial din 14 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 51 din 5 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.
Detalii
14
02 2020
542

Как решить проблему справедливого социального страхования или ответственность работодателя за "зарплаты в конвертах"

Мой возраст приближается к пенсионному. По месту работы в частной фирме, хотя моя реальная заработная плата и составляет 7000 леев, официальная заработная плата составляет всего 1900 леев и работодатель не намерен отражать в бухгалтерских документах реально получаемую мной заработную плату. Соответственно, именно от 1900 леев работодатель начисляет взносы в бюджет государственного социального страхования. Эта сумма будет составлять базу расчета пенсии. Конечно же, сумма пенсии будет мизерной. Как мне быть, чтобы и работу не потерять и добиться, чтобы работодатель исчислял взносы от реальной заработной платы, чтобы впоследствии размер пенсии соответствовал реально получаемой мной заработной плате?
Detalii
13
02 2020
936

Медицинское страхование лица, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы

Я вынуждена была взять отпуск без сохранения заработной платы на 3 месяца по семейным обстоятельствам (с 1 декабря 2019 г. по 29 февраля 2020 г.). В связи с этим, возникли следующие вопросы: приостановится ли действие полиса ОМС на период отпуска без содержания? Если да, то обязана ли я застраховаться самостоятельно на период этого отпуска?

В соответствии с ч. (1) ст. 120 Трудового кодекса № 154/2003 (далее по тексту – ТК), по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по его письменному заявлению, с согласия работодателя может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 120 календарных дней, для чего работодателем издается приказ (распоряжение, решение, постановление). Таким образом, отпуск получен по соглашению сторон.
Detalii
13
02 2020
126

AOAM: plătitorii primelor preferă conformarea și beneficiază de reduceri

Conform datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, doar în prima lună a anului 2020 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă a fost achitată de circa 23 mii de cetățeni, în creştere cu peste trei mii în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Suma primelor a depășit 39 mil. lei, fiind cu patru mil. lei mai mare față de suma acumulată în luna ianuarie 2019.

Din numărul total de plătitori, peste 15 mii de persoane au beneficiat de reduceri în proporţie de 50% din valoarea primei. Este vorba despre fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova.
Detalii