Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

10
01 2020
889

Persoanele vârstnice vor beneficia de servicii medicale noi

Asistența medicală primară acordată de medicul de familie va include și evaluarea anuală complexă a stării de sănătate a persoanelor vârstnice pentru depistarea precoce a maladiilor care au nevoie de îngrijire integrată, în vederea promovării îmbătrânirii sănătoase.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultări publice proiectul hotărârii privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, este propusă completarea acesteia cu prevederi ce au ca scop îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale calitative și echitabile.

Detalii
31
12 2019
546

1. (36.1.3.5) Se impun cu prime de asigurare obligatorie de asistență medicală suma ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor ce depășește mărimea unui salariu mediu lunar prognozat pe economie?

În conformitate cu noțiunea expusă în art.3 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilim că alte recompense sunt considerate orice alte sume decât salariul, plătite de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la art.20, 89, 90, 90
1
26
12 2019
253

Serviciile de sănătate în cadrul instituţiilor de învăţământ ar putea fi acordate din FAOAM

Cheltuielile pentru acordarea serviciilor suplimentare de sănătate copiilor, elevilor şi studenţilor de către personalul medical al instituţiilor de învăţământ ar putea fi suportate din fondul asigurărilor obligatorii de sănătate. În prezent aceste cheltuieli sunt acoperite din bugetele instituțiilor de învățământ.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune trecerea asistenților medicali din instituțiile de învățământ în subordinea Centrului Medicilor de Familie și suportarea cheltuielilor pentru acordarea serviciilor de sănătate din FAOAM.
Detalii
24
12 2019
314

О праве на пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за лицом с тяжелой степенью ограничения возможностей

В середине июля 2019 г. я уволилась с прежнего места работы, собираясь заключить индивидуальный трудовой договор с иностранной компанией, являющейся резидентом РМ. Однако, в ДТП мой пятнадцатилетний сын повредил позвоночник. Ему присвоена первая группа инвалидности. Поскольку у него тяжелая форма ограничения возможностей, он нуждается в постоянном уходе. У нас нет средств на сиделку, я вынуждена ухаживать за ним сама. В связи с увольнением, я потеряла статус застрахованного лица в системе ОМС. А так как все имеющиеся средства шли на лечение сына, обеспечить себе статус застрахованного лица в указанной системе самостоятельно у меня не было возможности. Сейчас я сама заболела, и возник вопрос, предусматривает ли действующее законодательство какое-либо решение для данной ситуации?
Detalii
20
12 2019
235

Основные показатели бюджетов ОГСС и ОМС на 2020 г.

Парламент Молдовы принял в окончательном чтении проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2020 г. и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 г. Оба бюджета в 2020 г. будут бездефицитными.

Доходная и расходная части БГСС составят 23,491 млрд и увеличатся, в сравнении с утвержденными первоначально на 2019 г. показателями, на 2,06 млрд леев (+9,6%) в обоих случаях. Доля доходов и расходов бюджета государственного социального страхования в 2020 г. составит 10,4% от ВВП в обоих случаях против 10,5% в 2019 г.
Detalii
17
12 2019
623

Evidența contabilă și regimul fiscal al plăților stimulatorii oferite în expresie naturală

Care regim fiscal se va aplica pentru premiile îndreptate în folosul angajaților în produse agricole? Salariu și concediile sunt achitate în lei, dar anume la sfârșitul anului agricol pentru munca depusă angajatorul a hotărât sa ofere angajaților câte o tona de grâu, porumb. Ce acte vor fi completate pentru conformarea acestor plăți?

Detalii
06
12 2019
295

Proiectul FAOAM, votat în prima lectură

Parlamentul a votat ieri în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020. FAOAM va fi format atât la venituri, cât și la cheltuieli din 8,3 mld. lei. Comparativ cu anul 2019, este prognozată majorarea veniturilor cu 14,4%, iar cheltuielilor – cu 11,4%.

Astfel, în anul viitor se prevede menținerea costului primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de sumă fixă la nivelul anului curent – 4 056 lei. În același timp, cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală va rămâne la nivelul de 9%, câte 4,5% achitate de angajat și angajator.
Detalii
04
12 2019
369

Reţinerile la sursă în cazul remunerării persoanei fizice pentru executarea expertizei tehnice

Entitatea „R” SRL a semnat un contract de prestări servicii cu o persoană fizică cetăţean, care va executa elaborarea expertizei tehnice (persoana deţine certificat de atestare tehnico-profesională). Care sunt reţinerile ce urmează să le efectueze entitatea „R” din plăţile pentru remunerarea persoanei fizice?

Potrivit prevederilor art. 88 alin. (5) din CF veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor, precum și veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sunt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art. 15 lit. a) din CF.
Detalii
28
11 2019
567

В 2020 г. стоимость полиса медстрахования останется прежней

Правительство на заседании 27 ноября утвердило законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 г.Доходы составят 8,3834 млрд леев, что на 14,4% больше утвержденной суммы на текущий год, расходы запланированы в той же сумме (8,3834 млрд леев), что на 11,4% больше по ставнению с 2019 г.

Около 64% доходов фондов ОМС (5,3299 млрд леев) сформируют взносы обязательного медстрахования:
• сумма взносов в фонды ОМС, рассчитанных в процентном соотношении к заработной плате (на 2020 г. размера взноса составит 9% – по 4,5% с работника и работодателя), сложится в сумме 5,2048 млрд леев, или на 19,4% больше, чем в 2019 г.
Detalii
27
11 2019
617

Proiectul legii FAOAM, actualizat

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultare publică proiectul actualizat al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020.

Potrivit proiectului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense va rămâne la nivelul de 9,0% – câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori. Totodată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă rămâne la nivelul anilor 2014-2019 și va constitui 4056 de lei.
Detalii