Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

24
04 2018
43

Venituri de 1, 651 mld. lei în FAOAM

Venituri în sumă de 1,651 mld. lei au fost executate în Fondul asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) la 31 martie 2018, potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Pentru anul curent veniturile totale au fost precizate în sumă de 6,659 mld. lei.

Cele mai multe venituri le constituie primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense879 mil. lei, fiind aprobate pentru anul 2018 în valoare de 3,83 mil. lei.
Detalii
25
04 2018
5

Некоторые особенности бухгалтерского учета и налогообложения фирм, занимающихся туристической деятельностью, в вопросах и ответах

Туризм представляет собой динамично развивающуюся отрасль экономики, формируя один из главных источников доходов для 83% государств и являясь главным источником доходов для 38% государств.
Detalii
23
04 2018
230

Termenul de prescripție de trei ani pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nu se modifică

Guvernul nu a susținut o inițiativă legislativă prin care se propune micșorarea de la 3 ani până la un an bugetar a termenului de prescripție extinctivă pentru stingerea restanţelor la plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a penalităților aferente acestora și pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate.

Hotărârea cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.
Detalii
23
04 2018
97

Субсидирование создания рабочих мест как способ стимулирования экономической деятельности в стране

20 декабря 2017 года Постановлением Правительства № 1145 было утверждено Положение о субсидировании создания рабочих мест (МО № 451-463 от 29 декабря 2017 г., ст. 1273).
Detalii
20
04 2018
255

О возврате пособия по временной нетрудоспособности лицом, выехавшим во время временной нетрудоспособности за пределы Молдовы

Работница представила предприятию листок о медицинском отпуске на 2 недели. Однако, через некоторое время было выявлено, что она не болела, а выехала за границу для занятия бизнесом (торговлей). К моменту обнаружения данного факта, пособие по временной нетрудоспособности за этот период было выплачено полностью. Как следует поступить предприятию в данном случае?

Detalii
20
04 2018
384

Mărimea penalităţii în perioada 2018

În conformitate cu prevederile art. 228 alin. (1) şi (2) din CF, majorarea de întârziere (penalitatea) este o sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către organul fiscal sau alt organ abilitat a majorării de întârziere este obligatorie, independent de forma de constrângere.
Detalii
19
04 2018
214

Referitor la calcularea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală angajatului care deține polița de asigurare medicală

Entitatea „Y” pe parcursul anului și-a mărit statele de personal cu trei unități. Ulterior la angajarea noului personal s-a depistat că unul dintre angajați și-a procurat polița de asigurare medicală pe parcursul anului. Urmează entitatea să calculeze angajatului care deține polița de asigurare medicală prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru salariul acordat?
Detalii
18
04 2018
207

Срок исковой давности для погашения страховых взносов по ОМС не изменится

Правительство Молдовы не поддержало законодательную инициативу группы депутатов о снижении срока исковой давности для погашения страховых взносов обязательного медицинского страхования и сопутствующих им пеней с трех лет до одного бюджетного года.

В правительстве отмечают, что изменение срока исковой давности приведет к снижению уровня возмещения задолженностей населения по взносам в фонды обязательного медицинского страхования, а также соответствующих пеней и других финансовых санкций.
Detalii
18
04 2018
294

Штрафы для поставщиков услуг, зарегистрированных в системе ОМС

В «Monitorul oficial» от 13 апреля текущего года опубликован новый Регламент мониторинга и оценки поставщиков медицинских и фармацевтических услуг, зарегистрированных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), который устанавливает компетенции и сферы ответственности поставщиков, входящих в систему ОМС.

Предусмотрено, что сотрудник или группа сотрудников соответствующего управления Национальной компании медицинского страхования проводит мониторинг на основании квартального плана оценки поставщиков медицинских и фармацевтических услуг, который публикуется на сайте НКМС.
Detalii