Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

24
03 2020
165

Ordinul nr. 174 din 16.03.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

24
03 2020
319

1. (29.1.15.10) Au obligația angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi să calculeze și să achite impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi în cazul în care aceștia se află în concediul neplătit sau medical o perioadă de o lună sau mai mare de o lună?

Potrivit prevederilor art.120 alin.(1) din Codul muncii, din motive familiare și din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimțământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziție, decizie, hotărâre). Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părților exprimat în formă scrisă în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună.
Detalii
23
03 2020
125

O nouă categorie de asigurați în AOAM

Părinții adoptivi, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, vor fi asigurați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM).

În Monitorul Oficial din 20 martie curent a fost publicată Legea nr.36 din 28 februarie 2020 pentru modificarea art.4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Detalii
19
03 2020
119

Порядок оплаты профподготовки в зависимости происхождения инициативы обучения

На нашем предприятии вводятся новые технологии, в связи с чем я был направлен для прохождения курса профессиональной подготовки в другую местность на 1,5 месяца. Однако, мне сообщили, что расходы я должен понести за свой счет. Должна ли сохраниться мне в период профессиональной подготовки заработная плата? Должно ли предприятие оплатить мне командировочные? Положены какие-либо гарантии и компенсации, должны ли от них быть исчислены взносы социального и медицинского страхования?
Detalii
17
03 2020
183

ОГСС и ОМС от расходов работодателя, связанных с переводом работника в другую местность

Сотрудник согласился на определенный срок возглавить филиал, который находится в другой местности, пока бывший руководитель не оправится после серьезной операции. Работодатель заключил с частным лицом из местности, в которой находился филиал, договор о найме жилого помещения, согласно которому предприятие оплачивает из своих средств жилье для работника, который должен временно возглавить филиал. Кроме того, работодатель оплатил проезд работника в указанную местность и, по договору аренды, заключенному с транспортным предприятием, арендовал для него автомобиль, который временный сотрудник использует в служебных целях. Следует ли исчислять от данных расходов взносы ОГСС и ОМС?
Detalii
12
03 2020
143

AOAM pentru beneficiari de pensii din partea altui stat

Pensionarii care sunt beneficiari de pensii din partea altui stat vor avea statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală din Republica Moldova. În ședința de ieri, 11 martie, Guvernul a oferit aviz pozitiv unei inițiative legislative prin care se propune completarea art. 4 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Astfel, acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru cei care au atins vârsta standard de pensionare conform legislației naționale și beneficiază de pensie din partea altui stat, se va efectua de către asigurator, în baza cererii și a documentelor confirmative. Această măsură se va efectua prin derogare de la alin. (4) și (9) al art. 4 din Legea menționată.
Detalii
11
03 2020
170

Prima AOAM: reducerile sunt valabile până la 31 martie

Persoanele neangajate în câmpul muncii care fac parte din categoriile de plătitori ai primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) (acestea sunt prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593) și sunt obligate să se asigure în mod individual, pot beneficia de reduceri cu 50% din suma primei pentru anul curent în cazul plății acesteia până la data de 31 martie 2020. Amintim că, prima AOAM în sumă fixă constituie în anul curent 4056 lei.

De aceeași reducere vor beneficia și fondatorii de întreprinderi individuale, persoanele fizice care iau în arendă terenuri cu destinaţie agricolă, titularii de patentă de întreprinzător, precum și străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul RM.
Detalii
10
03 2020
179

О льготах, установленных многодетным матерям по медицинскому страхованию

Мать четверых детей находится в отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 3-х лет. У мужа небольшая заработная плата и она, для поддержания семейного бюджета, вынуждена подрабатывать в качестве технического персонала. Работодатель исчислял и удерживал из заработной данной женщины взносы обязательного медицинского страхования. Правильно ли он поступал? Как должно осуществляться ОМС многодетной матери?

В соответствии с ч. (4) ст. 4 Закона об обязательном медицинском страховании №1585/1998, Правительство выступает страхователем в отношении некоторых категорий неработающих лиц с местом жительства в РМ, находящихся на учете в уполномоченных учреждениях РМ.
Detalii
05
03 2020
177

О порядке социального и медицинского страхования семейных врачей

Cемейные врачи – обладатели практики, самостоятельно осуществляющие профессиональную врачебную деятельность, установлены в качестве плательщиков взносов по двум видам обязательного страхования. Каков порядок их социального и медицинского страхования, а также семейных врачей, не обладающих практикой?

В соответствии с положениями ч. (2) ст. 362 Закона об охране здоровья № 411/1995, семейный врач вправе заниматься профессиональной деятельностью как самостоятельно, в одной из форм1 организации профессиональной деятельности, предусмотренных ст. 365,
Detalii