Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

08
10 2019
67

Veniturile proprii acumulate în fondurile AOAM în primele nouă luni din 2019

Compania Naţională de Asigurări în Medicină anunță că a acumulat, în primele nouă luni ale anului 2019, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri proprii de aproape 3 miliarde 537 milioane de lei. Acumulările au depăşit cu cca 529 milioane sau cu 17,6% suma înregistrată în perioada similară a anului trecut.

Primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu au fost de peste 3 miliarde 410 milioane de lei, cu peste 517 milioane mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.
Detalii
04
10 2019
163

ОГСС и ОМС неработающих учредителей АО

Является ли социальное страхование добровольным для учредителей акционерного общества, занятого исключительно сельскохозяйственной деятельностью на арендованных землях, которые не работают по ИТД ни в данном АО, ни в другом месте? Ввиду того, что эти учредители также не установлены в приложении 1 к Закону о государственной системе социального страхования в качестве плательщиков взносов ОГСС, возникает вопрос, подлежат ли они вообще ОГСС? Если да, то как и на основании чего осуществляется их социальное страхование? Какими положениями действующего законодательства регламентируется медицинское страхование указанных учредителей, если от получаемых ими дивидендов не следует исчислять взносы ОМС?
Detalii
02
10 2019
163

Străinii nu vor face dovada asigurării medicale în RM

Polița de asigurare medicală ar putea fi exclusă la depunerea dosarului pentru prelungirea dreptului de ședere al străinilor în Republica Moldova. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. În prezent, potrivit art.33 din Legea privind integrarea străinilor în RM, autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil) poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova doar dacă străinul face dovada asigurării medicale. În nota documentului se menționează că, deoarece achitarea primelor respective nu ține de competența autorității, iar verificarea persoanei în sistemul asigurărilor obligatorii medicale tergiversează procesul de documentare al străinilor și duce la încălcarea termenului prevăzut pentru prelungirea dreptului de ședere, această prevedere poate fi exclusă.
Detalii
01
10 2019
105

Взносы ОГСС и ОМС от компенсационных выплат работникам ассоциации, занимающейся повышением плодородия земли

Ассоциация занимается работами по повышению плодородия земли, в подчинении которой находятся несколько государственных предприятий, расположенных в разных районах республики. Эти предприятия занимаются работами по гидротехническому строительству. В ассоциации есть проектное бюро, в котором работают геологи, геодезисты и топографы, которые занимаются исследовательскими работами для разработки проектов гидротехнических строений. Инженеры производят технический надзор за качеством и объемом произведенных предпринимателями работ на строительных объектах.
Detalii
19
09 2019
192

Guvernul va putea iniția și alte PPP în domeniul serviciilor de dializă

Excluderea monopolului în cazul prestării serviciului de dializă în ambulatoriu din contul fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a dezavantajului serviciului public față de cel al partenerului privat sunt scopurile urmărite de autorii care au propus proiectul hotărârii de Guvern ce vizează modificarea Hotărârii nr. 574/2013 cu privire la parteneriatul public–privat pentru serviciile de dializă. Acesta a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 19 septembrie curent.

Astfel, Guvernul va putea iniția și alte proiecte de parteneriat public-privat în domeniul dat, inclusiv în perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public-privat deja încheiat, iar termenul pentru realizarea proiectului va reveni la 12 ani.
Detalii
19
09 2019
232

ОГСС и ОМС лиц, работающих в иностранном представительстве

Представительство «Х» зарегистрировано в Регистрационной палате Республики Молдова. Оно занимается исследованием некоторых видов экономической деятельности в Молдове в целях инвестирования капитала. В данном представительстве по индивидуальному трудовому договору (ИТД) работает один гражданин РМ, остальные являются иностранными гражданами, получившие временный вид на жительство в республике. Деятельность данного представительства оплачивается головным предприятием, расположенным за пределами РМ. Следует или нет исчислять взносы ОГСС и ОМС от заработной платы лиц, работающих по ИТД в указанном представительстве? Если нет, то как осуществляется обязательное государственное социальное страхование указанных работников?
Detalii
13
09 2019
258

Medicii care lucrează în tura de noapte vor fi remunerați suplimentar

Personalul care îşi desfăşoară activitatea pe timp de noapte, între orele 22.00 şi 6.00, va beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de supliment în sumă fixă, integral pentru 8 ore de muncă, în funcție de complexitatea activității care este determinată de categoria/nivelul instituției și de profilul medical sau specialitatea medicală în care activează angajații.
Guvernul a aprobat în ședința din 11 septembrie curent hotărârea pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Documentul este publicat astăzi, 13 septembrie, în MO.
Detalii
12
09 2019
1194

Об основе для исчисления пособия по временной нетрудоспособности при наличии отпуска за свой счет

Работник представил к оплате листок о медицинском отпуске за 25 дней текущего месяца. Однако, в период расчета основы для исчисления пособия он 3 месяца находился в медицинском отпуске, а в одном из месяцев находился в отпуске за свой счет. Кроме того, следует отметить, что по состоянию здоровья последние 5 месяцев работник работал всего по 4 часа в день, получая половину оклада. Можно ли заменить 4 месяца, составляющих период расчета, когда работник находился в медицинском отпуске и за свой счет, а также 5 месяцев, когда работник получал половину оклада, на 9 календарных месяцев, непосредственно предшествующих периоду расчета, если в том периоде работник работал полный рабочий день и получал полный оклад?

Detalii
10
09 2019
1024

CNAM ar putea achita persoanei asigurate cheltuielile pentru serviciile medicale neprestate

În cazul confirmării refuzului sau imposibilității de acordare a serviciilor medicale de către instituția medico-sanitară, Compania Națională de Asigurări în Medicină ar putea achita persoanei asigurate toate cheltuielile necesare suportate, indiferent de mărimea primelor de asigurare achitate.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune modificarea art.11 și 14 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, care la momentul actual nu conține reglementări ale cazurilor în care serviciile solicitate nu sunt prestate.
Detalii
09
09 2019
1030

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna septembrie 2019

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna septembrie 2019.

Vă atenționăm că la 25 septembrie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale, precum și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Detalii