Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

16
08 2018
2

О порядке медстрахования работающего по ИТД пенсионера

Фирма заключила индивидуальный трудовой договор с пенсионером. Пенсионер настаивает на том, что он получил пожизненный полис обязательного медицинского страхования, согласно которому он застрахован правительством за счет средств государственного бюджета и осуществлять его медицинское страхование по месту работы нет необходимости. Однако, мы сомневаемся в этом. Также возник вопрос о том, следует ли активировать полис ОМС работающего пенсионера по месту работы, и если да, то с какого времени?
Detalii
15
08 2018
37

ORDIN SFS nr. 412 din 13. 08. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

15
08 2018
20

11. (37.19) Care regim fiscal se va aplica pentru diferite plăți, altele decât salariul, îndreptate în folosul angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit art. 141 alin.(2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.
Detalii
10
08 2018
227

О социальном и медицинском страховании собственника и арендатора земель сельхозназначения

Несколько лет тому назад, физическое лицо, посчитавшее, что имеет достаточный страховой стаж для получения пенсии по возрасту уволилось с работы, приобрело в собственность земли сельхозназначения, учредило крестьянское хозяйство, а также взяло в аренду для индивидуальной обработки 2 га земель. Срок аренды — 5 лет. В договоре установлена сумма, уплачиваемая за аренду участка. Указанное лицо не является лицом, работающим по ИТД. За годы аренды лицо не уплачивало ни взносы обязательного государственного соцстрахования (ОГСС), ни взносы обязательного медстрахования (ОМС).
Detalii
09
08 2018
1333

НМСК: Информация о начале трудовых отношений

Национальной медицинской страховой компанией внесены изменения в Приказ НМСК №368-А от 19.08.2015 г. «Об утверждении формуляров списков поименного учета лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования» для обеспечения единообразной деятельности подразделений по связям с бенефициарами.
Detalii
09
08 2018
2753

Талоны на питание: учет и отчетность

В данной статье описаны правила ведения учета и отчетности по талонам на питание операторами, работодателями, а также торговыми предприятиями/предприятиями общественного питания.
Detalii
07
08 2018
998

Sancțiunile pentru neprezentarea/prezentarea tardivă a Dării de seamă Forma IPC18

Potrivit art. 92 alin. (2) din Codul fiscal (CF) plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat (SFS), până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
Detalii
07
08 2018
74

Veniturile FAOAM în 2017 au constituit 100,4% față de prevederile anuale

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2017 a constituit la venituri 6,256 mld. lei şi la cheltuieli – 6,260 mld. lei. Deficitul fondului a însumat 4,1 mil. lei. Datele sunt indicate în Raportul privind executarea FAOAM în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Astfel, veniturile fondului au constituit 100,4% față de prevederile anuale. În structura lor, 58,5% o constituie partea de venituri proprii şi alte venituri, iar 41,5% — transferurile de la bugetul de stat.
Detalii
07
08 2018
388

Об обязательствах по взносам ОГСС и ОМС учредителей ИП, созданных в 2018 г.

Работающий по индивидуальному трудовому договору (ИТД) обладатель патента, не являющийся пенсионером, с 1 июня 2018 г. уволился. Действие его патента закончилось 31 мая 2018 г. А с 1 июня он учредил индивидуальное предприятие (ИП). До 1 июня 2018 г. данное лицо было социально застраховано по месту работы. Возник вопрос, в каком размере и в какие сроки необходимо уплатить взносы ОГСС и ОМС для социального и медицинского страхования учредителя ИП в 2018 г.? Каковы сроки представления отчетов по указанным взносам?
Detalii