Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

22
02 2018
62

Cheltuieli pentru intervenţii chirurgicale, acoperite din AOAM

Conform unui comunicat emis de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), autoritatea a finanţat 3700 de intervenţii chirurgicale de cataractă din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Costul total al acestor operaţii a fost de aproape 37 de mil. lei.

CNAM precizează că costul mediu al unui caz tratat cu acopere din fondurile AOAM constituie circa 9,8 mii lei, sumă ce include şi cheltuielile pentru consumabile.
Detalii
19
02 2018
485

Об основе для исчислении пособия по временной нетрудоспособности, когда 12 месяцев до наступления страхового риска не отработаны полностью по мотивам медицинского отпуска

Наше предприятие является бюджетным. В течении прошлого года физическое лицо, страховой стаж которого составляет 15 лет, несколько раз находилось в медицинском отпуске. Сейчас данное лицо снова заболело. В феврале 2018 г. должен быть представлен новый больничный лист. В то же время, из последних 12 месяцев данным работником полностью отработаны только 7 месяцев. Как следует исчислять среднемесячный застрахованный доход для определения размера пособия по временной нетрудоспособности? Будут ли взяты в расчет месяцы, в которых работник получал пособие по временной нетрудоспособности?

Detalii
19
02 2018
1472

Об оплате больничных листов в случае истечения ИТД ранее срока больничного листка

Я работаю по срочному индивидуальному трудовому договору (ИТД), срок которого истекает 10.02.2018 г. Однако, 02.02.2018 г. со мной произошел несчастный случай на производстве, в связи с чем нетрудоспособность продлится не менее пары месяцев. Возник вопрос, будет ли мне оплачен больничный лист за весь период временной нетрудоспособности или только до истечения срока ИТД, если после 10.02.2018 г., в связи с истечением срока договора, я буду неработающим лицом?
Detalii
16
02 2018
469

Пособие по материнству лиц, работающих по ИТД и одновременно осуществляющих предпринимательскую деятельность

Две работницы, работающие по индивидуальному трудовому договору (ИТД), заключенному на неопределенный срок, в ближайшее время должны уйти в декретный отпуск. В то же время, одна из них является обладателем предпринимательского патента (ПП), приобретенного на два года, а вторая — учредителем индивидуального предприятия (ИП). Так как они были застрахованы по месту работы, фиксированные суммы взносов ОГСС и ОМС ими не уплачиваются. Соответственно, они застрахованы только по месту работы. Во время декретного отпуска они работать на основании ИТД не будут, однако планируют продолжать предпринимательскую деятельность. Будут ли они иметь право на пособия по материнству в этом случае? А если работницы были бы работающими по ИТД пайщиками ООО, или акционерами АО ?
Detalii
15
02 2018
575

ORDIN SFS nr. 74 din 13. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

15
02 2018
1446

IPC18, în întrebări şi răspunsuri

Stimaţi cititori, luând în considerare faptul că până la prezentarea formularului tipizat (Forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” au rămas 10 zile, astăzi, 15 februarie, orele 15.00, vom publica un şir de răspunsuri la întrebările formulate atât de Serviciul Fiscal de Stat, cât şi de agenţii economici.

În rubrica Întrebări şi răpunsuri de pe pagina noastră veţi găsi informaţii privind modul de reflectare în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18),
Detalii