Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

30
11 2020
8

ОГСС и ОМС на платежи, осуществляемые предприятиями страховым компаниям для обеспечения сотрудникам дополнительного медицинского страхования

Предприятие заключило со страховой компанией договор о медицинском страховании своих работников от рисков, не предусмотренных Единой программой обязательного медицинского страхования (далее – Единая программа). В соответствии с договором, предприятие уплачивает страховой компании за каждого своего работника страховые взносы в размере 1800 леев. В случае наступления страхового риска, компания погашает расходы по медицинскому обеспечению работников предприятия медицинскими услугами, не предусмотренными Единой программой. Возникают ли в этом случае обязательства по взносам ОГСС и взносам ОМС? Следует ли исчислять их из страховых взносов, перечисляемых предприятием страховой компании?

Detalii
25
11 2020
375

Prima FAOAM rămâne la nivel de 4056 lei

Prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum şi cea în formă procentuală din salariu şi din alte recompense vor rămâne neschimbate. Astfel, prima în sumă fixă va constitui 4 056 de lei, iar la achitarea acesteia în primele trei luni ale anului vor fi aplicate reducerile de 50%, 60% şi 75%. Prima în formă procentuală din salariu va fi păstrată la nivel de 9%.
 
Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pentru anul 2021 prevede atât venituri, cât şi cheltuieli circa 11,321 mld. lei, fiind prognozată majorarea acestora cu 35% față de anul curent. Documentul a fost examinat de către Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
 

Detalii
23
11 2020
195

Veteranii de război voi fi asigurați în AOAM

Veteranii de război vor avea statut de persoană asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Parlamentul a aprobat proiectul de lege   pentru modificarea unor acte legislative ce are ca scop acordarea măsurilor suplimentare de protecție socială pentru unele categorii de persoane.
 
Documentul mai prevede majorarea cuantumului alocației lunare de la 250 până la 500 de lei a cuantumului alocației lunare de stat soților supraviețuitori ai participanților la cel de-al doilea război mondial, sau la acțiuni de luptă în timp de pace căzuți la datorie, sau ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl decedați.

Detalii
20
11 2020
215

О порядке медицинского страхования детей в возрасте до 18 лет, переехавших из Приднестровья

Наша семья переехала из одного из сел Приднестровья в г. Кэушень. В нашей семье четверо детей школьного возраста. Одному из сыновей предстоит сложная операция, которую, как нам сказали, мы должны оплатить самостоятельно. В связи с этим возник вопрос: вправе ли наш сын быть застрахованным за счет государственного бюджета?
 
Ответ на данный вопрос вытекает из положений Закона об обязательном медицинском страховании № 1585/1998 (далее – Закон № 1585/1998), согласно п. а) ч. (4) ст. 4 которого Правительство выступает страхователем в отношении неработающих детей в возрасте до 18 лет, с местом жительства в РМ,
Detalii
18
11 2020
420

ОГСС и ОМС программиста, работающего в двух фирмах, до и после 1 января 2021 г.

Программист, работает по ИТД в двух фирмах. На основном месте работы, в компании, являющейся хозяйствующим субъектом, соответствующим условиям ч. (21) ст.24 Закона о введение в действие Разделов I и II Налогового кодекса, он работает полный рабочий день с месячным окладом 22000 леев. Во второй компании, у которой доля дохода от реализации программ составляет менее 50%, он работает по совместительству и получает ежемесячно 5000 леев. Как правильно следует исчислять взносы ОГСС до и после 01.01.2021 г.? Как должно осуществляться его медицинское страхование в указанных периодах?

Detalii
13
11 2020
306

Compensarea din FAOAM a medicamentelor pentru tratamentul bronșitei acute

Persoanele care au bronşită acută vor beneficia de medicamente compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Afecţiunea respectivă a fost inclusă în lista maladiilor prioritare frecvent întâlnite în practica medicului de familie, în contextul creşterii numărului de pacienţi cu infecţii respiratorii acute care se tratează la domiciliu şi evoluţiei situaţiei epidemiologice prin COVID-19 în Republica Moldova. 

 

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie, este publicat Ordinul MSMPS nr. 1030/308-A din 06.11.2020 cu privire la modificarea Ordinului nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”.


Detalii
13
11 2020
323

Conceptul SII „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”

Guvernul urmează să aprobe conceptul Sistemului informațional integrat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (SII AOAM). Documentul a fost elaborat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat ce a avut loc ieri, 12 noiembrie.
 
Autorii documentului menționează că sistemele existente implementate anterior sunt deja învechite și nu corespund funcționalului și tehnologiilor existente. Astfel, CNAM a devenit dependentă de un șir de sisteme informatice utilizate strict doar de către anumite subdiviziuni, acestea fiind orientate în cea mai mare măsură spre necesitățile și business-procesele fiecărei subdiviziuni în parte.

Detalii
06
11 2020
447

AOAM: părinții cu patru și mai mulți copii vor fi asigurați de Guvern

Începând cu 3 noiembrie curent, părintele, inclusiv adoptiv, care crește și educă patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, obține statutul de persoană asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
Hotărârea Guvernului nr.779 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală fost publicată în Monitorul Oficial.

Detalii
30
10 2020
170

Asigurarea părinților adoptivi în sistemul AOAM

Părinții adoptivi care exercită creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani devin persoane asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
Executivul a aprobat proiectul  hotărârii pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. 
 
Statutul de persoana asigurată se acordă/suspendă de către Compania Națională de Asigură în Medicină (CNAM) în baza cererii și a următoarelor documente justificative depuse de persoana fizică:

Detalii
28
10 2020
1285

Distribuirea CAS și PAM pentru salariile achitate în ianuarie 2021

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (număr unic 805/MF/2020), care vine cu precizări privind achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru plățile calculate pentru luna decembrie 2020, dar achitate de angajator în luna ianuarie 2021.
 
Amintim, din 1 ianuarie 2021 intră în vigoare modificările la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

Detalii