Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

19
06 2020
237

4. (40.2.5) Când poate fi depusă cererea de acordare a subvenţiei pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

Subiectul subvenţiei poate depune cererea în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv, numai după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare. (pct.6 al Dispoziţiei nr.16 din 10 aprilie 2020, art.II art.4 din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi pct.13 din Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020).

19
06 2020
289

3. (40.2.7) În care condiţii subiecţii subvenţionării pot beneficia de subvenţie pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

 Ținînd cont de prevederile Dispoziţiei nr.16 din 10 aprilie 2020, art.II din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi prevederile Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020, pentru a beneficia de subvenţie, subiecţii subvenţionării urmează: 

        1.să depună cererea de acordare a subvenţiei în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv: 

        2.să depună de darea de seamă IPC18 pentru luna de gestiune; 


Detalii
12
06 2020
105

Sistemul AOAM este bazat pe principiul solidarității

În ședința din 10 iunie 2020, Guvernul s-a expus asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative ce prevede excluderea obligativităţii achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru cetățenii Republicii Moldova care nu au domiciliul permanent în RM sau cei care se află în țară pentru o perioadă mai mică de 183 de zile.Detalii
11
06 2020
441

ОГСС и ОМС работающих пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями

На предприятии несколько работников, специалисты высокой квалификации, являются инвалидами III группы. Еще один сотрудник достиг пенсионного возраста, причем имеет II группу инвалидности. Все получают пенсии по инвалидности. Возник вопрос, следует ли исчислять в 2020 г. от начисленных им на основании ИТД заработной платы и других выплат взносы социального и медицинского страхования, если они являются лицами с ограниченными возможностями? Зависит ли факт начисления взносов от группы инвалидности? Какими льготами пользуются лица с ограниченными возможностями? 


Detalii
09
06 2020
696

О порядке обложения материальной помощи в период карантина взносами ОГСС и ОМС

Во время карантина, вызванного вирусом COVID19, мы выдали нескольким работникам материальную помощь в целях улучшения состояния здоровья. Наслышаны, что не должны начисляться взносы ОГСС на материальную помощь, оказываемую один раз в год к отпуску. Однако, на нашем предприятии в случае необходимости материальная помощь выдается несколько раз в год. Размер материальной помощи каждый раз не превышает размера одной среднемесячной заработной платы по экономике. Основанием являются положения коллективного трудового договора, которым предусмотрено оказание материальной помощи для восстановления здоровья после болезни, а также к ежегодному отпуску.

Detalii
04
06 2020
619

Hrana organizată a angajaților în condițiile stării de urgență

Întreprinderea „X” SRL efectuează hrana organizată a salariaților. În luna martie 2020 însă, ținând cont că a scăzut cererea de produse, inclusiv din cauza pandemiei COVID-19, nu a fost respectată condiția prevăzută ca salariul mediu lunar brut să fie egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2020. Care vor fi consecințele fiscale în situația examinată?

Detalii
03
06 2020
181

Об обеспечении ОГСС и ОМС иностранному акционеру, работающему по ИТД в условиях карантина

Два акционера нашего предприятия являются гражданами России. Один из них заключил с предприятием срочный индивидуальный трудовой договор (ИТД) на один год и предприятие выплачивает ему и заработную плату, и дивиденды. Второй акционер ИТД не заключал и от предприятия получает только дивиденды. При этом, они оба имеют временный вид на жительство. Акционер, заключивший ИТД, временно проживает в РМ, а акционер, не заключивший такого договора, только временно приезжает в республику. Во время карантина, последний как раз и совершил такой визит, и ему до сих пор не удалось выехать на родину. Должно ли предприятие обеспечить ОГСС и ОМС этих акционеров? Если нет, то обязаны ли они обеспечить индивидуально свое страхование в условиях пандемии коронавируса?
Detalii
03
06 2020
1669

IPC18: Declararea în tabelul nr. 3 a perioadelor de șomaj tehnic

Urmare a declarării stării de urgenţă de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, mai mulţi agenţi economici și-au sistat activitatea parţial sau total. Astfel, în procesul de raportare au apărut unele incertitudini la contabilii întreprinderilor unde a fost instituit șomajul tehnic. În special, au apărut întrebări cu privire la declararea situaţiilor de șomaj tehnic în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18, (cu referire la categoria persoanei asigurate care urmează de reflectat pentru fiecare angajat, perioadele de activitate etc.). Astfel, propunem unele explicaţii referitor la declararea perioadelor de aflare în șomaj tehnic în funcție de situaţiile instituite în cadrul întreprinderii.
Detalii