Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

01
03 2021
21

Asigurarea obligatorie de asistență medicală. Întrebări și răspunsuri

Amintim contribuabililor că la 31 martie expiră termenul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă cu reducerile prevăzute de legislația în vigoare. Compania Națională de Asigurări medicale vine cu răspunsul la 10 întrebări utile pentru persoanele obligate să se asigure în mod individual în anul 2021.
 
1. Cine are obligaţia de a achita prima de asigurare în sumă fixă?
 
În sistemul AOAM asiguratul este persoana fizică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi, care face parte din următoarele categorii de plătitori:
Detalii
26
02 2021
290

ОМС неработающего пенсионера, сдавшего в 2021 г. автомобиль в аренду

В январе 2021 г. неработающий пенсионер сдал в аренду свой автомобиль. Как должно быть осуществлено  обязательное медицинское страхование данного лица до сдачи в аренду транспортного средства и после этого? Имеет ли он право и далее быть застрахован Правительством за счет средств государственного бюджета?
 
До сдачи в аренду своего автомобиля указанный в вопросе неработающий пенсионер был застрахован Правительством за счет государственного бюджета.
Detalii
10
02 2021
257

Dreptul la achitarea PAM în sumă fixă cu reducere

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește persoanelor care au obligația să se asigure în mod individual în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală că prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAM) în sumă fixă pentru anul 2021 poate fi achitată cu reduceri de 50%, 60% sau 75% (în funcție de categoria contribuabilului) din valoarea integrală a primei de asigurare (4056 lei) până la 31 martie inclusiv. Dreptul la reduceri este oferit:
 
  • fondatorilor întreprinderilor individuale, deţinătorilor de patentă, arendaşilor, arendatorilor, altor cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova. Aceștia vor achita 2028 de lei, beneficiind de reducere cu 50% din PAM;

  • Detalii
04
02 2021
193

ОГСС и ОМС не работающих по индивидуальному трудовому договору лиц, занятых в культовых учреждениях

Мы являемся лицами, занятыми в признанном культовом учреждении. Нами ни с кем из нас не заключены индивидуальные трудовые договоры, а возраст приближается к пенсионному и  хотелось бы обеспечить себе возможность получить пенсию. Что по данному поводу предусматривает действующее законодательство? Когда и в каком размере нам следует уплачивать взносы, чтобы обеспечить себе страховой стаж для назначения пенсии?
 

Detalii
01
02 2021
325

ОГСС и ОМС откомандированным в Молдову иностранным гражданам

ООО «А» оказывает консалтинговые услуги нерезидентам, иностранным гражданам и обществам, получающим доходы от деятельности по оказанию услуг на территории РМ.  Просим разъяснить, со ссылкой на конкретные законодательные акты, следует ли исчислять и уплачивать взносы ОГСС и ОМС и когда наступает обязательства по их исчислению и уплате в следующих ситуациях:
 -  за иностранного гражданина, откомандированного в РМ на период до 90 дней;
 - за иностранного гражданина, заключившего ИТД с предприятием-резидентом РМ, на срок до 90 дней;

Detalii
29
01 2021
458

О начислении взносов ОГСС и ОМС на стимулирующие и компенсационные выплаты

Работодатель вправе устанавливать стимулирующие и компенсационные выплаты в больших размерах, чем установлено законодательством, а то и вовсе не установленные законодательством. Следует ли исчислять от указанных выплат взносы по двум видам страхования? 
 
В соответствии с положениями ст. 160 Трудового кодекса (далее по тексту – ТК), работодатель вправе повышать размер надбавок, доплат и вознаграждений, предусмотренных ст. 138, 156, 157, 158 по сравнению с их минимальным размером,
Detalii
06
01 2021
3067

Precizările SFS aferente calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuției individuale de asigurări sociale

Serviciul Fiscal de Stat vine cu unele precizări în contextul modificărilor operate în legislația ce reglementează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a contribuțiilor de asigurări sociale.


1.Aspecte ce țin de calcularea și declararea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Detalii
06
01 2021
5057

Выплата зарплаты за декабрь 2020 г.: правила и отступления

За последние несколько дней нашему изданию неоднократно был задан вопрос о порядке налогообложения заработных плат и других выплат, начисленных сотрудникам экономических субъектов за декабрь месяц 2020 г., но произведенных в январе 2021 г. Несмотря на ранее данные по этому вопросу разъяснения, уточняем положения действующего законодательства.
 
Напоминаем, Законом №60/2020 г. об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты еще в апреле прошлого года было утверждено перераспределение налогового бремени между работниками и работодателями.
Detalii
30
12 2020
3816

CNAM a dat startul achitării primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă pentru anul 2021

Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că, începând de luni, 28 decembrie, persoanele care se asigură în mod individual pot să achite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2021.

Până pe 31 martie inclusiv, acestea beneficiază de reduceri în mărime de 50%, 60% sau 75% din valoarea integrală a primei de asigurare, care a rămas neschimbată - 4056 de lei.


Detalii
29
12 2020
918

Regimul fiscal al plății pentru executarea unei lucrări

În cadrul oricărei întreprinderi pot apărea situații în care anumite lucrări nu pot fi efectuate de personalul angajat și este necesară atragerea unei persoane terțe pentru executarea lucrărilor respective. În acest caz, legislația oferă entității posibilitatea de a încheia un contract individual de muncă sau un contract civil de prestări servicii/ executare de lucrări cu orice persoană. Întrebarea este care va fi regimul fiscal aplicabil în privința plăților efectuate persoanei care prestează serviciul/execută lucrarea în funcție de tipul contractului încheiat? 
 

Detalii