Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

02
05 2019
1316

Incapacitatea temporară de muncă. Noul proiect

Medicii de familie pot elibera certificate de concediu medical cu durata de la 1 până la 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, dar certificatul de concediu medical poate fi prelungit la recomandarea medicilor specialiști de profil, în etape succesive de maximum 28 — 31 de zile calendaristice. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 469/2005”.

Documentul a fost elaborat în contextul punerii în aplicare a modificărilor operate în luna noiembrie la Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Acestea prevăd că, începând cu 1 iulie 2019, vor întra în vigoare reglementările ce țin de stabilirea și plata îndemnizațiilor cu privire la incapacitatea temporară de muncă și celor de maternitate.
Detalii
25
04 2019
784

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna mai 2019

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna mai 2019.

Vă atenționăm că la data de 2 mai expiră termenul-limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice, transferat de la data de 30 aprilie, care este zi de odihnă.

Totodată, la data de 27 mai expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Detalii
23
04 2019
434

ОГСС и ОМС лица, приостановившего действие ИТД на 6 месяцев

В связи с тем, что у сотрудницы тяжело заболел ребенок, она решила приостановить, по соглашению с работодателем, действие индивидуального трудового договора (ИТД) на 6 месяцев с целью осуществления ухода за ребенком. Возник вопрос, как в течении этого периода будет осуществляться ОГСС и ОМС данного лица? Считается ли данная работница работающим физическим лицом? Если указанное лицо в течении полугода не будет получать заработную плату, не будет основы для расчета соответствующих взносов. Обязана ли она в этом случае уплачивать фиксированные суммы взносов по двум видам обязательного страхования как неработающее лицо?
Detalii
23
04 2019
313

1. (37.34) Au obligația fondatorii întreprinderilor individuale - rezidenți ai parcurilor pentru tehnologii informaționale de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM)?

În sistemul AOAM, asiguratul este o persoană fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi și/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competența lui (art.4 alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998).
Detalii
19
04 2019
577

Reținerea primelor de asigurare medicală și contribuțiilor sociale din suplimentele la salariu acordate angajaților detașați

Specialiștii companiei Electric-X SRL sunt detașați pentru trei zile în or. Ungheni pentru executarea lucrărilor de montaj al unui stâlp pentru linii electrice. Dat find faptul că aceștia au fost detașați în afara locului permanent de lucru și de trai (Chișinău) și nu au posibilitatea să se reîntoarcă la domiciliu până nu se vor finaliza lucrările de montaj, entitatea a hotărât să le achite un supliment la salariu în loc de diurne. Apare obligația de a reține primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii din suplimentele la salariu acordate? Urmează a fi reflectate aceste sume în IPC18?
Detalii
17
04 2019
300

О неисчислении взносов ОГСС и ОМС пенсионерами, занятыми розничной торговлей

Я пенсионер и периодически занимаюсь розничной торговлей на рынке. Наслышан, что если в прошлом году лица, занятые розничной торговлей, должны были уплачивать только фиксированную сумму взносов обязательного государственного социального страхования, то, начиная с этого года, обязаны уплачивать и взносы обязательного медицинского страхования. Что по данному вопросу предусматривает действующее законодательство?

Следует отметить, что п. 1.7 приложения 1 к Закону № 489/1999 в редакции Закона № 211/2018 установлено, что физические лица, за исключением
Detalii
16
04 2019
410

ОГСС и ОМС от сумм, выплачиваемых предприятием физическим лицам за посреднические услуги

Предприятие периодически заключает с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, договоры, которыми на них возлагаются полномочия по нахождению покупателей. Лицам, нашедшим покупателей на продукцию предприятия, выплачивается вознаграждение. Являются ли данные физические лица коммерческими агентами? Следует ли исчислять от выплат, произведенных в их пользу взносы ОГСС и ОМС?

Коммерческим агентом, на основании ст. 1199 Гражданского кодекса (ГК), признается физическое лицо, занимающееся самостоятельной
Detalii
09
04 2019
375

О социальном и медицинском страховании семейных врачей

В системе охраны здоровья Молдовы имеют право заниматься профессиональной врачебной деятельностью семейные врачи, как обладающие практикой, так и не обладающие ею. Семейные врачи – обладатели практики, самостоятельно осуществляющие профессиональную врачебную деятельность, установлены в качестве плательщиков взносов по двум видам обязательного страхования. Хотелось бы знать, каков порядок их социального и медицинского страхования. Подлежат ли этим видам страхования семейные врачи, не обладающие практикой? Если да, то каков порядок их страхования?
Detalii