Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

20
07 2017
1102

CET 15 обновлена

Министерство финансов аннулировало приказ №56 от 27 марта 2017 г. об утверждении формы декларации физического лица о подоходном налоге формы CET 17, которую планировалось ввести в 2018 году при сдаче отчетности за истекший налоговый год. Это предусмотрено в приказе №102 от 3 июля текущего года, который был опубликован в «Monitorul oficial» 14.07.2017 г.

Вместе с тем, Минфин утвердил новую форму Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET15) и Положение о ее заполнении.
Detalii
17
07 2017
450

Codul fiscal stabilește facilitățile pentru rezidenţii parcurilor IT

Proiectul ce prevede completarea Codului fiscal cu un nou titlu — Titlul XImpozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, a fost votat în lectură finală în şedinţa Legislativului din 14 iulie curent.

Proiectul de lege a fost elaborat cu scopul aducerii în concordanţă a actelor normative cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, în special a mecanismului de aplicare a impozitului unic rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei stabilit în mărime de 7% din venitul de vânzări, dar nu mai puţin de 30% din cuantumul salariului mediu pe economie prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.
Detalii
11
07 2017
4446

Вступили в действие изменения в Налоговый кодекс

В Monitorul Oficial 7 июля 2017 г. опубликован Закон № 104 от 9 июня текущего года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс № 1163/1997. Данные поправки касаются предприятий, находящихся в процессе ликвидации.

Так, ст. 12 дополнена п. 16), дающей определение ликвидационным платежам. Это платежи в денежной и/или неденежной форме, переданные участникам/акционерам/членам/учредителям при распределении активов ликвидируемого субъекта после удовлетворения требований кредиторов.
Detalii
06
07 2017
281

Datoriile anterioare ale bugetului de stat nu vor fi transferate FAOAM în anul următor

Guvernul nu a susţinut o iniţiativă legislativă propusă de un grup de deputaţi, ce prevedea efectuarea transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea unor categorii de persoane asigurate de Guvern după o nouă formulă.

Proiectul dat propunea ca suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile de asistenţă medicală pentru asigurarea unor categorii de persoane să fie menţinută după cum este în vigoare, însă, să nu fie mai puţin decât suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat pentru anul precedent, indexată la indicele preţurilor de consum prognozat pentru anul în cauză, precum şi suma neachitată în anul precedent.
Detalii
05
07 2017
206

85% несчастных случаев на производстве происходят по вине работников

В 2016 году в Государственную инспекцию труда было заявлено о 449 несчастных случаях, в результате которых пострадал 371 человек: 29 из них погибло, а еще 39 человек получили тяжелые травмы. Вследствие несчастных случаев на производстве предприятиям был нанесен материальный ущерб на 11,7 млн. леев.

Согласно действующему законодательству, несчастные случаи с временной утратой трудоспособности могут быть расследованы работодателем самостоятельно, а тяжелые и смертельные несчастные случаи на производстве расследуются исключительно инспекторами труда. Так, Госинспекция труда в прошлом году расследовала 112 несчастных случаев, а специально созданные комиссии на предприятиях — 337 несчастных случаев с временной утратой трудоспособности.
Detalii
22
06 2017
149

О порядке социального и медицинского страхования адвокатов, работающих по индивидуальному трудовому договору

Я работаю с неполным рабочим днем бухгалтером в адвокатском бюро. Для того, чтобы иметь право на все пособия социального страхования, в том числе и на пособия по материнству, два адвоката (женщины), работающие на основании лицензии, заключили с адвокатским бюро индивидуальный трудовой договор. Однако, они настаивают на том, чтобы от их заработной платы не исчислялись ни взносы социального страхования, ни взносы медицинского страхования, считая, что должны в бюджет государственного социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования только соответствующие фиксированные суммы взносов. В ожидании налоговой проверки я засомневалась в правильности такого подхода. Как правильно осуществить социальное и медицинское страхование данных адвокатов?
Detalii
20
06 2017
1156

О начислении взносов социального и медицинского страхования от сумм, начисляемых за свободные дни, предоставляемые для поиска другой работы при сокращении штата

На предприятии «Н» предполагается сокращение штата. Некоторые работники предупреждены о сокращении и о том, что им будет предоставлен один день в неделю, а при необходимости и более, для поиска другого места работы. Однако им было сказано, что свободные дни оплачены не будут. Мы наслышаны, что один день в неделю для поиска работы должен быть оплачен. Правильно ли поступает работодатель? Если указанные дни должны быть оплачены, то следует оплачивать только один или все предоставленные свободные дни для поиска работы? Следует ли из сумм, начисляемых за предоставляемые свободные дни, исчислять взносы социального и медицинского страхования, или данные выплаты приравниваются к пособиям при увольнении и взносы не должны исчисляться?
Detalii
19
06 2017
89

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN

Este de menționat că responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de platăsunt plătitorii/contribuabilii, iar de transmiterea documentelor în formă electronică sunt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
Detalii
16
06 2017
1963

Unificarea raportării financiare este o acţiune logică

Ieri, 15 iunie, a avut loc şedinţa grupului de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, care a examinat realizarea Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 966 din 09.08.2016. Tema pusă în discuţie a fost simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică, prin elaborarea şi lansarea unei platforme unice de raportare.
Detalii