Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

21
09 2020
20

IPC18: utilizarea categoriei persoanei asigurate 171 „zile de odihnă şi sărbătoare”

În perioada de 27-31 august 2020  pentru angajaţii din sistemul bugetar au fost declarate zile de odihnă (Hotărârea de Guvern nr. 656  din 17 decembrie 2019). Este necesar ca angajatorul, la completarea tab. 3 din Dării de seamă IPC 18 în luna septembrie pentru luna august 2020, să evidenţieze perioada respectivă cu categoria persoanei asigurate 171 „zile de odihnă şi sărbătoare”  pentru toţi angajaţii entităţii care nu au activat în perioada respectivă?

 

Ținând cont de situaţia descrisă în întrebare, informăm că, pentru persoanele care au activat pe parcursul lunii integral şi au beneficiat de venit asigurat, cu excepţia zilelor libere şi de sărbătoare, perioada respectivă nu urmează a fi evidenţiată cu categoria 171.

Detalii
17
09 2020
141

О порядке медицинского страхования членов многодетной семьи

Мы являемся родителями пятерых детей, из которых двое несовершеннолетние (семи и 10-ти лет). Один из старших сыновей, которому уже исполнилось 18 лет, вследствие ДТП стал лицом с тяжелой степенью ограничения возможностей, который нуждается в постоянном уходе (мать, в связи с этим, не работает). Второй из старших сыновей, которому исполнилось 18 лет, работает по ИТД, а третий не учится и не работает. В то же время, отец потерял работу более года тому назад, и найти новое место работы в связи с пандемией COVID 19 не может. Как в 2020 г. осуществляется ОМС членов данной семьи?  Может ли кто-либо из членов данной семьи быть застрахованным Правительством за счет средств государственного бюджета?

Detalii
10
09 2020
559

ОМС лица, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы в период приостановления деятельности предприятия, связанного с пандемией СOVID 19

Я являюсь воспитательницей в частном детском саду. Всех работников, в том числе и меня, попросили написать заявление о предоставлении отпуска за свой счет, а также о приостановлении индивидуального трудового договора (ИТД) на весь период карантина. Возникли следующие вопросы:
– Поскольку мы не уволены, остаемся ли мы застрахованными лицами в системе ОМС в период отпуска без сохранения заработной платы?
– Если мы не считаемся застрахованными лицами, обязаны ли мы застраховаться индивидуально?
– Если обязаны застраховаться индивидуально, но для этого нет средств, так как мы уже давно не работаем, окажут ли нам бесплатные медицинские услуги, если вдруг мы заболеем вирусом COVID 19?
 

Detalii
10
09 2020
83

FAOAM: veniturile proprii sunt în creștere

Compania Naţională de Asigurări în Medicină comunică că venituri proprii acumulate în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) în primele opt luni ale anului curent au constituit 3,198 mld. lei și sunt în creştere cu circa 33 mil. lei sau cu 1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
 
Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu și alte plăți efectuate în folosul angajaților. Acestea sunt cu șase mil. mai mari decât cele înregistrate acum un an și au depăşit trei mld. lei.

Detalii
09
09 2020
222

Инвалидность учредителя ИП и взносы ОМС

Физическое лицо зарегистрировало индивидуальное предприятие (ИП) и начало деятельность, однако впоследствии тяжело заболело и не смогло продолжить работу. Обследования продолжались несколько лет, ситуация со здоровьем ухудшалась. В итоге подтвердился диагноз тяжелого заболевания и учредителю ИП была присвоена группа инвалидности.
 
За время болезни предпринимателя ИП накопило задолженности по взносам обязательного медицинского страхования (ОМС), и в 2018 г. Национальная компания обязательного медицинского страхования (НКМС) обратилась с иском в суд, потребовав взыскать с ИП долг по взносам ОМС за 2015-2017 г., а также пеню. Представитель НКМС отметил, что учредитель ИП обязан оплачивать взносы, исчисленные в фиксированной сумме, в соответствии с Приложения №2 к Закону № 1593/2002  о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.

Detalii
04
09 2020
531

Юридические основания для исчисления взносов ОГСС от доходов, полученных на основании договоров об оказании услуг

Мы, еще в 2019 г., заключили с физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, договор об оказании услуг сроком на два года. Имеются ли в 2020 г. в действующем законодательстве юридические основания для удержания индивидуальных взносов ОГСС из выплат, произведенных физическому лицу на основании данного договора? Будут ли  такие основания в 2021 г.? Какие положения действующего законодательства регламентируют данную ситуацию?

Detalii
03
09 2020
254

Modificarea FAOAM pentru anul 2020

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr.174/2019, fiind propusă majorarea veniturilor FAOAM cu 117399,3 mii lei, precum și a cheltuielilor cu 533997,7 mii lei.
 
Potrivit notei proiectului, se propune micșorarea veniturilor din primele AOAM în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense achitate de fiecare categorie de plătitori cu 209400,0 mii lei. Această diminuare este impusă de încasările executate în primele 7 luni ale anului 2020 în comparație cu suma planificată. Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2020 aceste venituri au constituit 2668153,9 mii lei, cu 99,6 mil. lei mai puțin comparativ cu suma planificată.

Detalii
24
08 2020
317

Больше средств для оплаты медуслуг из Фондов ОМС

В пятницу, 21 августа, изменились некоторые Критерии заключения договоров с поставщиками медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования на 2020 год. Приказом Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальной компании медстраховния, который был опубликован в «Monitorul Oficial», уточняется распределение средств фондов ОМС на 2020 год, а именно, распределение основного фонда в процессе контрактирования видов медицинской помощи. 

Detalii
14
08 2020
3418

IPC 18: Corectarea datelor declarate din tabelul nr. 3

Unul dintre angajaţii întreprinderii a prezentat un certificat medical cu privire la aflarea în carantină pe parcursul a 14 zile din luna aprilie 2020 în legătură cu situaţia epidemiologică din ţară. Angajatorul a calculat indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele 5 zile și a reflectat în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 cu codul categoriei persoanei asigurate 15311. Ulterior am fost informaţi că indemnizaţia în legătură cu carantina se achită începând cu prima zi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS). Cum urmează angajatorul să corecteze situaţia dată pentru a exclude suma declarată?
Detalii