Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

30
03 2017
58

О мерах по обеспечению социального и медицинского страхования работников, с которыми работодатели не заключают письменного индивидуального трудового договора

Уже несколько лет я работаю по индивидуальному трудовому договору в частном предприятии, но хозяин, в целях экономии, не заключает со мной (как впрочем, и со многими другими работниками) индивидуального трудового договора в письменной форме, заявляя, что достаточно устной договоренности.
Detalii
25
03 2017
1150

О порядке социального и медицинского страхования лица, уплатившего в начале года годовые фиксированные суммы взносов и заключившего в начале года индивидуальный трудовой договор

Неработающий гражданин на начало 2017 года, на основании индивидуального страхового договора с Национальной кассой социального страхования, уплатил для своего социального страхования фиксированную сумму взноса в размере 7512 леев, поскольку не надеялся найти подходящее место работы до конца года.
Detalii
04
03 2017
226

Date privind îndeplinirea bugetului de stat

Ministerul Finanțelor comunică, că în luna ianuarie, veniturile bugetului de stat au crescut cu 29%, cheltuielile – cu 41%, iar deficitul – aproape cu 50%. Veniturile bugetului de stat al Moldovei au constituit 2,038 mlrd. lei, ceea ce este cu 455,5 mil. lei (29,9%) mai mult decât în anul 2016.
Detalii
07
02 2017
205

SFS majorează veniturile la buget

Serviciul Fiscal de Stat a făcut publice primele rezultate privind activitatea sa în anul 2017. Acestea atestă o creștere cu 27,7 % a veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat pentru luna ianuarie la Bugetul Public Național.
Detalii
03
02 2017
1042

Cotele majorărilor de întârziere pentru anul 2017

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință cotele care vor fi utilizate la calcularea majorării de întârziere pentru neachitarea în termenii stabiliți a obligațiunilor fiscale pe parcursul anului bugetar 2017.
Detalii
01
02 2017
363

О социальном и медицинском страховании сезонных работников

Предприятие «П» занимается сельскохозяйственными работами на арендованных землях сельскохозяйственного назначения. Для выполнения сезонных работ предприятие нанимает людей в соответствии с положениями литеры b) ст. 55 Трудового кодекса.
Detalii
01
02 2017
934

О перечислении пени и штрафов, наложенных по результатам налогового контроля

Как известно, налоговый контроль правильности исчисления и уплаты взносов социального и медицинского страхования производится налоговыми органами. При этом начисляются финансовые и административные штрафы, а также пеня. В связи с этим возник вопрос, в какие бюджеты и на каком основании должны перечисляться указанные штрафы и пеня?
Detalii