Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

17
11 2017
267

Обязательства работодателей-нерезидентов по страхованию граждан РМ

Мы являемся гражданами Республики Молдова и работаем на предприятии, которое не является резидентом данной республики. Обязан ли данный нерезидент обеспечить наше обязательное государственное социальное и обязательное медицинское страхование ?
Detalii
15
11 2017
37

5. (29.6.12) Care prevederi fiscale se vor aplica la trecerea de la regimul standard de impozitare la cel aplicabil rezidenților parcurilor IT?

Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației (art. 375 alin. (1) din Codul fiscal).
Detalii
15
11 2017
20

4. (29.6.13) Care prevederi fiscale se vor aplica la trecerea de la regimul aplicabil rezidenților parcurilor IT la regimul standard de impozitare?

Odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației (art. 375 alin. (1) din Codul fiscal).
Detalii
14
11 2017
141

CNAM a alocat 94 mil.lei pentru antidiabetice compensate

În ianuarie-septembrie 2017, pentru antidiabeticele compensate au fost alocate aproape 94 mil. lei, în creştere cu peste 10 mil. faţă de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile pentru aceste preparate reprezintă aproape un sfert din volumul total al mijloacelor financiare destinate în acest an medicamentelor compensate.
Detalii
10
11 2017
851

О санкциях за непредоставление предприятиями документов для проверки

В следующем месяце запланирована проверка территориальным агентством НКМС правильности отпуска работникам полисов ОМС. Предупредили, что также будет осуществляться проверка соблюдения предприятием охвата медицинским страхованием всех работников предприятия.
Detalii
09
11 2017
1131

Об ужесточении санкций за административные правонарушения с 16.03.2017 г.

На нашем предприятии заканчивается налоговая проверка. Было выявлено, что мы нарушили правила и порядок исчисления взносов ОМС, не перечислили их в срок, с нарушением сроков представили отчеты об исчислении и перечислении взносов ОМС. За это нам применят административные штрафы. Наслышаны, что размер санкций за административные правонарушения изменился. Хотелось бы знать, с каких пор и как это отразится на примененных к нам санкциях. Кто вправе применить санкции за указанные нарушения?
Detalii
08
11 2017
1102

Raportarea unificată. Care anexe actuale vor fi abrogate

În contextul modificărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr.123 din 7 iulie 2017, începând cu 1 ianuarie 2018 contribuabilii vor prezenta o nouă dare de seamă prin care se va declara impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce prevede abrogarea unor anexe din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.
Detalii
07
11 2017
729

Ответственность за неисчисление взносов ОМС лицам, указанным в приложении 2 к Закону № 1593

Наслышаны, что на предприятия возложена ответственность за учет категорий плательщиков, установленных в приложении 2 к Закону о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования № 1593-XV от 26.12.2002 г. Означает ли это, что предприятие ответственно за уплату категориями плательщиков, установленных в приложении 2, годовой фиксированной суммы взносов ОМС, либо это нечто иное? С каких пор установлена такая ответственность?
Detalii