Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

10
12 2018
67

Veniturile și cheltuielile CNAM

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în unsprezece luni ale anului curent, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de peste 6,218 mld. lei, ceea ce constituie 92,4% faţă de suma anuală aprobată.

Principala sursă de venituri o reprezintă contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, care au atins cifra de 3,581 mld. lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat
Detalii
08
12 2018
184

Взносы ОГСС и ОМС из суммы безвозмездной помощи, оказываемой третьему лицу

Публичный нотариус не имел нанятых работников. В июне 2018 г. он выплатил определенную сумму на лечение своему знакомому, который работал на другом предприятии. При этом, он заключил с ним договор о безвозмездной помощи. Возникает вопрос, должны ли исчисляться взносы ОГСС и ОМС от суммы, выплаченной на лечение физическому лицу, который был застрахованным лицом, но не является и не являлся работником нотариальной конторы?
Detalii
08
12 2018
213

ORDIN SFS nr. 654 din 07. 12. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

08
12 2018
55

7. (29.1.6.30) Cum se vor executa obligațiile angajatorului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată, a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
Detalii
07
12 2018
91

CNAM a efectuat plăţile în avans pentru luna decembrie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat săptămâna curentă instituţiilor medicale plăţile în avans pentru luna decembrie. Volumul acestora constituie circa 380 mil. lei.

Plăţile în avans sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se spune În comunicatul CNAM.
Detalii