Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

24
10 2018
0

Redistribuiri în cadrul FAOAM

În Fondul de bază din cadrul Fondurilor asigurărilor obligatorii de asitență medicală (FAOAM) pentru anul curent vor fi redistribuite peste 90 mil. lei, comunică Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Decizia privind redistribuirea mijloacelor financiare a fost luată în cadrul unei ședințe a Consililui de administrație al CNAM. Hotărârea respectivă fost adoptată ca urmare a micşorării preţurilor la medicamente, numărul de reţete compensate prescrise în ianuarie-septembrie 2018 fiind acelaşi ca şi în perioada similară a anului trecut.
Detalii
19
10 2018
337

Частные медучреждения смогут легально предоставлять платные немедицинские услуги

Правительство одобрило Положение о немедицинских услугах, предоставляемых частными медико-санитарными учреждениями пациентам системы обязательного медицинского страхования. Этим документом вводится термин «немедицинские платные услуги» в медучреждениях, оговаривается перечень таких услуг и правила их предоставления.

Немедицинские платные услугиэто предоставляемый по просьбе пациента в частном медико-санитарном учреждении спектр услуг, который может обеспечить повышенный уровень комфорта и предоставляются на основании типового контракта между пациентом и частным медучреждением, который заключается на добровольной основе.
Detalii
15
10 2018
90

Plan anticorupție în domeniul sănătății

Autoritățile vor elabora și aproba, în trimestrul II al anului 2019, un Raport de licitații pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Măsura face parte din Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020, publicat în Monitorul Oficial din 12 octombrie 2018.

Planul conține circa 40 de acțiuni și are drept scop îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate, a calităţii serviciilor prestate de instituţiile medicale şi eficienţei utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Detalii
11
10 2018
388

Медицинские услуги на основании полиса ОМС до его дезактивации

Предприятием, с 8 сентября 2018 г., по сокращению штатов уволено несколько работников. Один из уволенных работников через 2 дня после увольнения заболел и находился в медицинском отпуске 10 дней. Будет ли ему выплачено пособие по временной нетрудоспособности? Обязаны ли уволенные лица сразу после увольнения уплачивать фиксированные суммы взносов обязательного медицинского страхования или законодательством установлены другие сроки?
Detalii
11
10 2018
1231

ПРИКАЗ об утверждении типового формуляра “Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода...

В целях исполнения положений ч. (5) ст. 92 Налогового кодекса, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 281 от 16 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 472-477, ст. 947), в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 178 от 26 июля 2018 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320),
Detalii
10
10 2018
424

Principalele impozite și taxe în cifre

Importanța sistemului de impozitare este determinată, în esență, de finalitatea acestuia, și anume de realizarea cheltuielilor bugetare. Or, scopul principal al sistemului de impozitare este de a genera venituri suficiente pentru asigurarea finanțării cheltuielilor bugetare, ce au menirea de a pune în practică prioritățile statului în diverse domenii de ordin social, economic, educațional etc. Astfel, este de neimaginat existența unei societății fără ordine publică, justiție, protecție socială și medicală, educație etc., iar singurul instrument de realizare a acestora fiind sistemul de impozitare.
Detalii
08
10 2018
4375

O R D I N Privind aprobarea formularului-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”

În scopul executării prevederilor art. 92 alin. (5) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Detalii
08
10 2018
3616

Utilizarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate după 1 octombrie 2018

În contextul modificărilor operate în legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de stat ca urmare a adoptării pachetului legislativ al reformei fiscale, a apărut necesitatea introducerii unor modificări şi completări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator).
Detalii
05
10 2018
90

Veniturile FAOAM: 5,054 mld. lei în primele 9 luni

Venituri de circa 5,054 mld. lei au fost acumulate în primele nouă luni ale anului curent în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM), informează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), cu referire la veniturile şi cheltuielile FAOAM la data de 1 octombrie 2018. Astfel, până la data indicată au fost acumulate 75,1% din suma aprobată pentru anul curent, care constituie 6,733 mld. lei.

Principala sursă de venituri o reprezintă contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de aproape 2,88 mld. lei, ceea ce reprezintă 74,1% din suma planificată în volum de circa 3,89 mld. lei.
Detalii
05
10 2018
352

Выплата больничных лицу, заболевшему в последний день работы на ликвидирующемся предприятии

Наше предприятие ликвидируется. Однако, в день увольнения серьезно заболел работник, который, по окончанию медицинского отпуска, принес к оплате листок о медицинском отпуске, в котором было указано, что данный работник не может выполнять прежние функции и должен быть обеспечен легким трудом. Сотрудник работал на предприятии на основании ИТД на неопределенный срок. Может ли быть уволен работник, если он, по состоянию здоровья, должен быть обеспечен легким трудом? Должен ли быть оплачен больничный лист данного лица, и если да, то кто его должен оплатить?
Detalii