21
07 2016
1074

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, votată în Parlament

Astăzi a fost votat proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Astfel, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 au fost executate în sumă de 13432476,2 mii lei, ceea ce constituie cu 11,7 sau cu 1403687,3 mii lei mai mult decât anul precedent. Ponderea veniturilor totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat în bugetul public național a constituit 30,8% și ca pondere în produsul intern brut – 11,2%. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 au fost executate în sumă de 13490223,1 mii lei, cu 12,2% sau cu 1470747, 3 mii lei mai mult față de anul 2014. Ponderea cheltuielilor totale în bugetul public național a constituit 29,1%, iar în PIB – 11,3% Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2015 au constituit: 69,04% - contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, 30,92% - transferuri la bugetul de stat și 00,4% - dobânzi și alte venituri. Veniturile proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt constituite din contribuțiile de asigurări sociale de stat, dobânzi și alte venituri și care, în 2015 au fost accumulate în sumă de 9279462,8 mii lei, cu 91710,5 mii lei mai mult față de suma stabilită inițial. Cât privește cheltuielile bugetului de asigurări sociale de stat, ponderea majoră a revenit pensiilor – 84,8%, înregistrând o creștere față de anul 2014 cu 0,2%. Toate tipurile de prestații sociale stabilite beneficiarilor în decursul anului 2015 au fost plătite în termene și volume depline. Anul bugetar 2015 a fost finalizat cu depășirea cheltuielililor asupra veniturilor curente cu 57,7 mil lei. Am reușit cu contribuțiile noastre proprii să acoperim unele prestații sociale, a menționat Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale, Laura Grecu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.