16
11 2015
789

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2015

În perioada de 10 luni ale anului 2015, totalul veniturilor realizate a însumat 11301,4 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 100,4% a planului stabilit în sumă de 11261,5 mil lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 7527,2 mil lei, ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 102,4%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 10 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 778,2 mil lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3769,3 mil lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 1696,7 mil lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 977,9 mil lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale.
  • 1062,8 mil lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
  • Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 4,9 mil lei.
În perioada de 10 luni ale anului 2015, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 11157,8 mil lei, ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,3%. Cheltuielile în 10 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 1155,1 mil lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În 10 luni ale anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 143,6 mil lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2015 a constituit 331,8 mil lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.