18
01 2016
737

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 12 luni ale anului 2015

În perioada de 12 luni ale anului 2015, totalul veniturilor realizate a însumat 13428,5 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 98,6% a planului stabilit în sumă de 13619,7 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 9269,2 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 100,9%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 12 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 906,6 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4153,0 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care:
  • 2078,1 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 1165,4 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
  • 862,8 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 6,3 mil. lei. În perioada de 12 luni ale anului 2015, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 13486,2 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 98,7%. Cheltuielile în 12 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 1466,7 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În 12 luni ale anului 2015, cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 57,7 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2016 a constituit 30,4 mil. lei.


via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.