27
06 2015
1265

Există riscuri majore de nerambursare a celor 6,5 mlrd lei acordate BNM sub garanția guvernului pentru cele trei bănci – Curtea de Conturi

Datoria sectorului public a înregistrat o tendință de creștere față de anul precedent cu 4,6 mlrd lei, - se menționează în Raportul auditului Curții de Conturi privind datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat pe anul 2014. Conform datelor prezentate, soldul datoriei publice constituia la finele anului trecut 36,6 mlrd lei, dintre care datoria de stat – 27,5 mlrd lei, datoria BNM – 6,1 mlrd lei, datoria întreprinderilor din sectorul public – 2,7 mlrd lei și datoria unităților administrativ-teritoriale – 0,3 mlrd lei. Ponderea datoriei de stat în PIB a fost la finele anului 2014 în creștere cu 1,2 puncte procentuale, constituind 24,6%, ponderea datoriei de stat externe, în exporturi, de asemenea, a sporit cu 2 puncte procentuale, atingînd 55,8%. Iar datoria de stat externă pe cap de locuitor s-a majorat cu circa 1000 lei, constituind pentru anul 2014 5,7 mii lei. Auditul Curții de Conturi mai evidențiază, că soldul datoriei de stat externe a depășit limita stabilită în Legea bugetului de stat pe 2014 cu 1,2 mlrd lei, urmare a deprecierii monedei naționale față de valuta de origine a împrumuturilor externe contractate. Datoria de stat internă s-a majorat în 2014 față de anul precedent cu 399,6 mil. lei. O situație dificilă pentru bugetul de stat, potrivit auditului Curții de Conturi, o constituie recuperarea datoriilor beneficiarilor garantați și recreditați (12,3 mlrd lei), în special celor cu termen de achitare expirat și cu risc înalt de nerecuperare (8,3 mlrd lei). Probleme există și în ceea ce ține de transferurile din valorificarea activelor băncii în insolvabilitate ”Investprivatbank”, care la finele anului trecut, însumau 61,5 mil. lei, neacoperind cheltuielile semnificative suportate de bugetul de stat (428,5 mil. lei). Și, desigur, Raportul de audit al Curții de Conturi menționează că cele 6,5 mlrd lei, credit de urgență, acordat sub garanția guvernului la finele anului trecut Băncii Naționale a Moldovei pentru cele trei bănci, comportă mari riscuri de nerambursare. Cea ce ar crea probleme mari bugetului de stat în privința onorarea plăților prioritare ale acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.