04
05 2017
1105

Experţi străini vor monitoriza eficienţa întreprinderilor de stat

Conducerea Ministerului Economiei nu este satisfăcută de indicii de performanță a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, administrate de instituție, și solicită elaborarea unor planuri pe termen scurt și mediu de redresare a situației la toate compartimentele. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul întrevederii cu conducătorii acestor entități. Octavian Calmîc a indicat ca întreprinderile, care în procesul de activitate au înregistrat profit, să prezinte business-planuri de dezvoltare pentru o perioadă de minim 3 ani, cu specificarea indicilor de performanță concreţi. Agenții economici care au datorii trebuie să prezinte planurile de stingere a acestora, fără a aduce prejudicii statului și respectând drepturile și interesele angajaților. Mai mult, reieșind din faptul că Ministerul Economiei a elaborat un proiect de lege privind restructurarea întreprinderilor de stat în societăți pe acțiuni, toate entitățile din această categorie urmează să elaboreze și să prezinte spre aprobare foi de parcurs privind restructurarea întreprinderilor, a accentuat ministrul Economiei. În scopul eficientizării activității întreprinderilor, precum și realizării unei analize profunde a potențialului acestora, Ministerul Economiei, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a angajat un grup de experți străini, care în rezultatul unei monitorizări urmează să prezinte studii de fezabilitate pentru fiecare entitate economică, cu recomandări concrete privind direcțiile de dezvoltare. Analizând activitatea economico-financiară, experții Ministerului Economiei au constatat că pe parcursul anului trecut veniturile din vânzări obținute de întreprinderile de stat au fost de 917,86 mil. lei sau cu 24% mai mult, comparativ cu anul 2015. Pe parcursul anului trecut 5 întreprinderi de stat au înregistrat majorări ale veniturilor din vânzări cu 194,16 mil. lei, fapt care a condiționat majorarea taxei pe valoarea adăugată încasată în bugetul de stat cu circa 32,3 mil. lei. Totodată, 7 întreprinderi de stat au înregistrat în 2016 o micșorare a veniturilor din vânzări de peste 16 mil. lei. În activitatea societăților pe acțiuni s-a constatat că agenții economici au obținut pe parcursul anului 2016 venituri din vânzări în valoare de 15 296,0 mil. lei, cu 149,03 mil. lei mai mult, comparativ cu anul precedent. Alte venituri operaționale constituie 76,81 mil. lei, cu 13 mil. lei mai mult decât în anul 2015. Din numărul total al societăților pe acțiuni, pe parcursul anului 2016, 8 agenți economici au înregistrat, în comparație cu anul precedent, majorări ale veniturilor din vânzări cu 1 879,4 mil. lei, fapt care a condiționat majorarea taxei pe valoarea adăugată încasată în bugetul de stat cu circa 313,5 mil. lei. De asemenea, 6 societăți pe acțiuni au înregistrat în anul 2016 micșorări ale veniturilor din vânzări în sumă de 1 690,0 mil. lei. În scopul îmbunătățirii situației economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, Ministerul Economiei propune conducerii entităților economice întreprinderea măsurilor întru dezvoltarea activității prin majorarea veniturilor din vânzări, micșorarea volumului creanțelor, evitarea cheltuielilor nejustificate și neregulamentare, optimizarea acestora, fapt ce va genera majorarea profitului net al întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni și îmbunătățirea indicatorilor de performanță a accentuat vicepremierul Calmîc . Ministrul Economiei a mai specificat că consiliile de administrație și consiliile societăților urmează să stabilească obiective de performanță viabile pentru conducătorii întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, de realizarea cărora va depinde nivelul salarizării organului executiv.

via | www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.