14
11 2017
1089

Expert-Grup: Prevenirea și combaterea spălării banilor

Pentru racordarea cadrului legal autohton la cele mai bune şi noi practice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Guvernul Republicii Moldova a elaborat și promovat un nou proiect de lege. În cadrul consultărilor publice, la care a luat parte și Expert-Grup, au fost agreate 12 modificări și amendamente. Printre acestea se numără majorarea pragului limitelor privind suma pentru care se aplică măsuri de precauție și raportare a anumitor categorii de operațiuni. De asemenea, au fost excluși din lista entităților raportoare persoanele fizice ce practică activitatea de locațiune și a fost modificat esențial capitolul privind sancțiunile, în special modalitatea de punere în aplicare a acestora. În pofida îmbunătățirilor aduse, considerăm că proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor conține în continuare cinci lacune majore. Astfel, deși proiectul de lege s-a axat primordial pe racordarea la Directiva UE 2015/849, totuși, acesta nu prevede transpunerea noțiunii de spălare de bani prevăzută în Directivă. Anume acest fapt, care de altfel nu este caracteristic practicii europene, poate genera o interpretare greșită asupra noțiunii de spălare de bani. Examinând legile omolog din șase state, constatăm că acestea includ noțiunea de spălare de bani în conformitate cu prevederile Directivei sus-menționate. Totodată, proiectul de lege nu prevede măsuri de precauție privind instituțiile publice, cazul „Landromat” de spălare a mai multor miliarde de dolari demonstrând vulnerabilitatea critică a sistemului judecătoresc. De asemenea, proiectul de lege nu specifică obligațiuni și responsabilități pentru SPCSB, iar modul de selectare a conducerii nu este suficient de transparent. În rezultatul analizei situației Republicii Moldova, în baza vulnerabilităților din sectorul privat, dar și din cel al instituțiilor de stat, au fost elaborate 13 principii de urmat pentru realizarea unui sistem echilibrat și rațional de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Principiile stabilite țin cont de cerințele Directivei UE 2015/849, riscurile de spălare de bani specifice mediului din Republica Moldova, precum și resursele limitate ale mediului de afaceri și cele ale autorităților publice. De asemenea, aceste principii se focusează pe riscurile critice de spălare de bani și eliminare a vulnerabilităților din cadrul instituțiilor de stat, riscurile de aplicabilitate abuzivă și susceptibilitate la corupție. În studiu a fost inclus o foaie de parcurs (capitolul 3), cu pași cheie pentru eliminarea deficiențelor identificate la cadrul legal și pentru asigurarea implementării unui cadru secundar rational, care respectă principiile cheie indicate în capitolul 2. Foaia de parcurs indică ordinea de eliminare a deficiențelor și dezvoltare a mecanismului unitar de prevenire și combatere a spălării banilor. Totodată, este specificată necesitatea delimitării clare a măsurilor ce țin de combaterea spălării banilor față de combaterea finanțării terorismului, măsuri care au caracteristici și topologii absolut diferite. De asemenea, accentul a fost pus pe delimitarea acțiunilor de prevenire, care reprezintă activități de suport, față de acțiunile nemijlocit de combatere, atât a spălării banilor, cât și a finanțării terorismului. Studiul.

via | expert-grup.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.