06
10 2014
1255

Exporturile de mărfuri din Moldova: diversificare și sustenabilitate

Exporturile de mărfuri din Moldova au sporit substanțial pe parcursul ultimilor 10 ani – se menționează într-o notă bazată pe proiectul unei lucrări a Băncii Mondiale, ce fundamentează Studiul privind Comerțul Moldovei. În medie, creșterea exporturilor s-a cifrat la circa 13 % anual. Experții BM consideră, că Moldova este bine integrată în piețele internaționale și deschiderea sa comercială, măsurată prin suma exporturilor și importurilor, raportată la PIB, depășește așteptările legate de o țară cu un asemenea nivel al veniturilor.

Referitor la portofoliul de export, se menționează, că în 2013 mărfurile moldovenești au fost expediate pe 111 piețe de destinație, față de mai puțin de 80 în 2000. S-a obținut și reducerea concentrării pe unele piețe de export. Totuși, diversificarea piețelor, unde sunt livrate mărfurile moldovenești rămâne a fi un obiectiv-cheie și în continuare. Moldova își direcționează exporturile pe piața UE și CSI. Însă destinațiile de export emergente sunt țări din Asia de Est și America Latină, unde se înregistrează o creștere dinamică și cererea internă e mai mare.

În ce privește grupele de mărfuri, pe care Moldova le exportă, se relevă că RM are avantaje comparative la exportul produselor agroalimentare, precum și la textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte mărfuri ale industriei ușoare. Dar de rînd cu diversificarea geografică a exporturilor, este necesară și trecerea la un portofoliu mai larg de produse, majorarea cotei exporturilor moldovenești, bazate pe implementarea tehnologiilor noi. În ultimii ani s-a înregistrat reducerea exporturilor bazate pe resurse, ele și-au pierdut din importanță. Dar comparativ cu unele țări din regiune în RM modernizarea unor tipuri de produse exportate s-a dovedit a fi mai dificilă decît lansarea unor noi produse.

Cea mai importantă concluzie, care se desprinde din nota la Studiul BM privind Comerțul Moldovei, este că RM înregistrează rezultate slabe în ce privește sustenabilitatea exporturilor, adică, economic vorbind, durabilitatea acestora. Multe exporturi efectuate sunt de scurtă durată. Rata de supravețuire a acestor exporturi este una din cele mai mici în regiune. Iar aceasta înseamnă că efortul și investițiile pentru a se afirma pe noi piețe sau de a lansa noi produse pe piețe, unde Republica Moldova este prezentă, aduc beneficii pe termen scurt.

De exemplu, din 2011 pînă 2012,cînd mediul de export pentru Moldova a fost relativ stabil, rata de supravețuire a exporturilor de mărfuri a fost mai mică decît cea înregistrată în regiune, cu excepția Georgiei și Rusiei. Este mică rata de supravețuire a exporturilor, bazate pe implementarea tehnologiilor noi — mașini diverse, produse chimice (spre aceste sectoare Moldova s-a deplasat în ultimii ani). De asemenea, sub aspect geografic, ratele de supravețuire a exporturilor moldovenești în asemenea țări partenere din UE, precum sunt Germania, Polonia, România, Marea Britanie se regăsesc sub medie, comparativ cu ale altor țări, care fac exporturi în UE. În opinia experților BM, acesta ar putea reflecta natura exigentă și competitivă a acestor piețe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.