11
03 2015
1744

Fără TVA şi taxe vamale la importul materiei prime industriale din Federaţia Rusă

În efortul de ameliorare a condiţiilor pentru cooperarea industrială între agenţii economici din ţara noastră şi Federaţia Rusă, a extinderii pieţei de desfacere pentru mărfurile autohtone, Ministerul Economiei a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra semnării Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2015. Documentul a fost, astăzi, înaintat Guvernului spre aprobare. După intrarea în vigoare a Protocolului, operatorii economici din Republica Moldova şi Federaţia Rusă vor putea importa materie primă din ambele ţări pentru industria constructoare de maşini şi electronică fără aplicarea taxelor vamale şi TVA. Astfel, antreprenorii îşi vor putea extinde cooperarea prin implicarea noilor agenţi economici şi îşi vor menţine relaţiile tehnologice reciproc avantajoase între parteneri. Documentul a fost elaborat în vederea implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie (semnat la Moscova, la 30 octombrie 1998), care prevede, că nomenclatorul şi volumul livrărilor, precum şi lista agenţilor economici, care vor realiza aceste livrări, vor fi determinate pentru anul corespunzător printr-un Protocol semnat de Părţi. Pentru punerea în aplicare a prezentului proiect nu sunt necesare modificări în actele normative/legislative sau adoptarea altora noi. În baza acestui proiect, Părţile coordonează şi determină Nomenclatorul de mărfuri şi volumele livrărilor, efectuate în cadrul cooperării de producţie de către agenţii economici din Republica Moldova şi Federaţia Rusă în a. 2015, precum şi Listele agenţilor economici respectivi. Aprobarea Protocolului adiţional nominalizat nu implică adoptarea de legi noi sau modificarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, de asemenea, nu generează careva obligaţiuni financiare pentru Republica Moldova. Serviciul de Comunicare și Relații Publice al Ministerului Economiei al RM

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.