Știri

FMI prognozează o restabilire a creşterii economiei Moldovei pînă la nivelul de 3,5 la sută, în anul 2015

Republica Moldova va reveni pe o creştere economică de 3,5 la sută în anul 2015, odată cu intrarea în vigoare a acordurilor de liber schimb și restabilirea cererii pe piața internă, prognozează Fondul Monetar Internaţional (FMI). Inflația se va menține în limitele țintei Băncii Naționale a Moldovei, se mai arată în raportul privind monitorizarea post-program, aprobat la 17 decembrie de către Consiliul de Directori Executivi al FMI, informează Moldpres. Experţii Fondului se așteaptă la o reducere a ritmului creșterii economice în acest an pînă la circa 2 la sută, ca urmare a evoluției moderate a agriculturii, activităţii economice mai reduse a principalilor parteneri comerciali ai Moldovei, dar și impactului restricțiilor impuse de Federația Rusă la importul produselor moldovenești. FMI constată că „în perioada electorală s-au înregistrat abateri de la disciplina fiscală. După o consolidare substanțială pe parcursul anilor 2010-2013, se prognozează o deteriorare semnificativă a situației bugetar-fiscale”. Deficitul bugetar (excluzînd granturile) va creşte de la 3,8 la sută din PIB în 2013 pînă la 5,4 la sută în 2014 și, dacă nu vor fi luate măsurile de rigoare, pînă la 7,1 la sută în 2015. Această creştere a deficitului ar putea fi provocată de majorarea semnificativă a salariilor și pensiilor și acordarea ad-hoc a facilităților fiscale în perioada preelectorală, reducerea activității economice și adoptarea măsurilor de compensare a consecințelor impunerii restricțiilor comerciale. Totodată directorii executivi ai FMI „au salutat intenția autorităților de a menține deficitul sub 3 la sută din PIB în anul 2015 și au accentuat că va fi necesară consolidarea în continuare a bugetului pe termen mediu”. Problemele grave de guvernare corporativă în sistemul bancar constituie în continuare un risc pentru stabilitatea financiară, a mai constatat grupul de experţi al FMI care a efectuat cea de-a doua monitorizare post-program în perioada 25 septembrie -7 octombrie. Progresele în aplicarea cadrului de reglementare a activității în sectorul financiar au fost apreciate drept modeste. Consiliul de Directori Executivi a chemat autoritățile să promoveze în continuare politicile prudente la nivel macroeconomic și în sectorul financiar, precum și să implementeze în continuare reformele structurale, pentru a reduce vulnerabilitățile existente și a încuraja creșterea potențială a volumului de producție. Directorii executivi au recomandat sporirea calității guvernării corporative în sectorul bancar, inclusiv prin creşterea transparenței proprietarilor beneficiari finali ai băncilor. FMI a remarcat că sporirea competitivității și diversificarea producției și structurii exporturilor îi va permite Republicii Moldova să valorifice din plin beneficiile obținute prin semnarea acordurilor de comerț liber. O atenție deosebită urmează a fi acordată dezvoltării mediului de afaceri și infrastructurii tehnico-materiale, dezvoltării resurselor umane și implementării reformei administrației publice și reformei sistemului de asistență socială. Un rol important îl va juca și schimbarea accentelor în învățămînt pentru a asigura o corelare mai bună cu necesitățile pieței muncii, se mai spune în decizia aprobată de Consiliul de Directori Executivi al FMI.

via moldpres.md

1240 vizualizări

Data publicării:

18 Decembrie /2014 11:07

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

FMI | crestere economica | inflatia | BNM

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon