16
07 2015
1000

Fondul E5P va finanța proiecte de eficiență energetică în toată țara

Prima ședință a board-ului Fondului Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu în Republica Moldova (E5P) a avut loc, astăzi, cu participarea instituțiilor guvernamentale, autorităților publice locale, reprezentanților instituțiilor financiare internaționale, experți ș.a. La eveniment a participat viceministrul Economiei, Valeriu Triboi. În cadrul evenimentului au fost prezentate proiectele cu potențial de finanțare din partea E5P și Instituțiile Financiare Internaționale, propunerile de proiecte ale agențiilor de implementare în proces de pregătire pentru a fi aprobate de către Grupul de coordonare al E5P, Proiectul de termoficare CET-Nord, care va fi primul proiect finanțat cu participarea E5P. Vorbind despre importanța promovării eficienței energetice și a surselor de energie regenerabile ca soluții alternative pentru asigurarea securității energetice, Valeriu Triboi a menționat că dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică din resursele Fondului E5P și ale partenerilor va stimula, totodată, economiile de energie la nivel local și reducerea emisiilor cu efect de seră. În condițiile dependenței de importurile resurselor energetice și a lipsei interconexiunilor cu sistemul comunitar, promovarea eficienței energetice devine prioritară pentru autoritățile Republicii Moldova. De aceea, mizăm pe un parteneriat durabil și reciproc avantajos cu partenerii noștri de dezvoltare pentru a ne atinge obiectivele în acest sector. Țin să accentuez că, aderând la Fondul E5P Republica Moldova își propune drept obiective ameliorarea sistemului de termoficare, aprovizionarea cu apă, iluminarea stradală, eficientizarea energetică a edificiilor publice, gestionarea și reciclarea deșeurilor, a spus viceministrul Economiei. Anders Lund, managerul Fondului E5P a afirmat că dezvoltarea proiectelor în domeniul eficienței energetice în țara noastră, va contribui nu doar la securitatea aprovizionării cu energie, cât şi la durabilitatea mediului înconjurător şi la combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, oficialul a făcut o prezentare a modalităților de aplicare la Fondul E5P, a etapelor de analizare și aprobare a proiectelor. Menționăm că la 16 octombrie 2014, Guvernul Republicii Moldova şi BERD au semnat Acordul de contribuţie cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul E5P. Conform procedurilor Fondului E5P, Republica Moldova, va contribui cu 1 milion de euro și ar putea accesa proiecte în valoare de până la 100 milioane de euro, dintre care circa 20 milioane de euro sub formă de granturi. În rezultatul negocierilor dintre Ministerul Economiei și reprezentanții Fondului s-a convenit ca această contribuție să fie aplicată eșalonat pe durata a 4 ani.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.