30
06 2014
1207

Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014 a constituit 80614,6 mii m2. Localităţilor urbane le revin 31719,4 mii m2 sau 39,3% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48895,2 mii m2 sau – 60,7%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,7 m2, în localităţile urbane – 21,1 m2, rurale – 23,8 m2. La 1 ianuarie 2014 fondul locativ al Republicii Moldova a avut 1318,4 mii apartamente, din care în localităţi urbane 555,8 mii unităţi, în localităţi rurale – 762,6 mii unităţi. Din volumul total al apartamentelor existente 10,5% revin apartamentelor cu o cameră, 32,2% – cu două camere, 36,3% – cu trei camere, 21,0% – cu patru şi mai multe camere. Situaţia fondului locativ la 1 ianuarie 2014 pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

Cota preponderentă a locuinţelor se află în proprietatea privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, constituind 97,6% din totalul fondului locativ al Republicii Moldova. Indicatorii de bază care caracterizează fondul locativ pe municipii şi raioane sunt prezentaţi în anexele 1, 2, 3.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.