13
02 2020
543

Formatori ai CTIF examinează standardele internaționale de contabilitate în sectorul public

Recent, la Batumi, Georgia, s-a desfășurat un training regional de cinci zile privind standardele internaționale de contabilitate în sectorul public (IPSAS), la care a participat un grup de formatori în domeniul finanțelor publice delegați de Ministerul Finanțelor, inclusiv două persoane din cadrul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF). La training au luat parte și formatori din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Ucraina. Training-ul a avut loc în cadrul Programului regional al Uniunii Europene și Băncii Mondiale (BM) în domeniul contabilității și raportării financiare în sectorul public PULSAR. Evenimentul a fost organizat de Asociația Contabililor Certificați Asociați în colaborare cu Centrul de reforme al raportării financiare din cadrul BM, cu sprijinul Academiei Ministerului de Finanțe al Georgiei. Tematica training-ului a vizat multiple aspecte legate de conceptul, structura și obiectivele IPSAS, modul de implementare a standardelor respective, cerințele tehnice ale IPSAS bazate pe metoda de angajamente și de casă, utilizarea materialelor didactice (prezentări, studii de caz, ghiduri, teste de finalizare a cursurilor) pentru a fi utilizate ulterior de către formatori în cadrul viitoarelor instruiri. Participanții la training au studiat atât aspecte teoretice ale conținutului IPSAS, cât și practici de implementare ale acestor standarde în cadrul examinării situațiilor de caz și al discuțiilor purtate în grupuri de formatori. În finalul training – ului, participanții au susținut testele și au primit certificatele corespunzătoare. Diana Calestru, șef adjunct al direcției generale administrarea și prestarea serviciilor publice din cadrul CTIF, participantă la training, a relatat că, studierea conținutului IPSAS și a practicilor de desfășurare a instruirilor cu această tematică vor fi utile pentru CTIF în procesul de organizare a viitoarelor instruiri privind implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate în Sectorul Public (SNCSP) în baza cerințelor IPSAS. Acest obiectiv este stabilit în Conceptul și planul de acțiuni pentru elaborarea SNCSP aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.159 din 27 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare. Amintim că, una din atribuțiile de bază ale CTIF este acordarea suportului instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar și în procesul de dezvoltare continuă a capacităților profesionale ale personalului ce activează în domeniile finanțelor publice, fiscal, vamal și achizițiilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.