04
01 2016
978

Furnizorii vor prezenta rapoartele statistice despre evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în regim on-line

Furnizorii de rețele și servicii publice de comunicații electronice vor completa și prezenta, după încheierea trimestrului I al anului 2016, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) rapoartele statistice despre evoluția situației pe segmentele de piață pe care activează prin intermediul sistemului informațional „Raportare on-line” al ANRCETI. Această prevedere se conține în Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI, aprobată în ședința sa publică din 29 decembrie 2015, prin care a fost revizuită Hotărârea nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. În același timp, hotărârea Consiliului prevede că în cazul în care furnizorii nu dispun de posibilități tehnice de a executa lucrarea respectivă în regim on-line dânșii vor prezenta ANRCETI formularele rapoartelor statistice completate în formă electronică la adresa: raport.statistic@anrceti.md, având obligația să le confirme ulterior cu rapoarte expediate pe suport de hârtie. Prin aceeași hotărâre Consiliul de Administrație al ANRCETI a operat un set de modificări şi completări la cele cinci formulare tip de rapoarte statistice aprobate prin Hotărârea nr. 33 din 17.11.2011. Amendamentele au scopul de a extinde volumul de informaţie de care are nevoie ANRCETI pentru a evalua tendinţele existente pe segmentele pieţei de comunicaţii electronice şi a eficientiza procesul analizei pieţelor relevante. Astfel, formularele statistice au fost completate cu indicatori noi, printre care consemnăm: ratele de acoperire a localităților urbane și rurale cu semnal radio provenit din rețelele de comunicații mobile; numărul de abonați care utilizează serviciile de comunicații mobile pe bază de abonament și de cartele preplătite; veniturile provenite din serviciile de acces la Internet la puncte mobile (inclusiv acces mobil în bandă largă), în funcție de rețeaua utilizată; veniturile din serviciile M2M; numărul de abonați care utilizează servicii în baza tehnologiilor 3G și 4G, precum și numărul de abonaţi la serviciile de televiziune digitală (DVB-C), etc. Totodată, formularul statistic „CE-5.Detalierea geografică a serviciilor prestate” a fost completat cu o secțiune nouă - ”Rețele mobile”, care prevede raportarea datelor statistice pe localități privind gradul de acoperire a teritoriului și populației cu semnal radio provenit din reţelele de comunicații mobile, în funcție de tehnologiile utilizate (2G, 3G și 4G). Sistemul informațional „Raportare on-line” al ANRCETI a fost lansat în luna mai 2015. Prin intermediul acestuia furnizorii pot crea, edita, vizualiza și expedia formularele rapoartelor statistice şi datele despre veniturile provenite din activităţile în domeniul comunicaţiilor electronice, cu aplicarea semnăturii electronice. În luna noiembrie 2015 numărul furnizorilor care au utilizat sistemul informațional „Raportare on-line” pentru completarea și expedierea formularelor rapoartelor statistice pentru trimestrul III al anului trecut a ajuns la 51. Sistemul „Raportare on-line” poate fi accesat pe pagina principală a site-ului oficial al ANRCETI: www.anrceti.md, dar şi pe pagina de autentificare a utilizatorului la adresa eservicii.anrceti.md.

via | anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.