25
08 2017
1039

Garanții de securitate socială pentru migranții moldoveni din Germania

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Federală a Germaniei privind securitatea socială, semnat la 12 ianuarie 2017, la Chișinău. Acordul a fost elaborat și semnat în temeiul art.12 din Carta Socială Europeană din 28 septembrie 2001. Acesta va asigura un cadru de garanții de securitate socială pentru migranții din RM, care desfășoară sau au desfășurat activitate de muncă și/sau au domiciliu pe teritoriul uneia sau a ambelor state contractante. Prevederile Acordului vor fi aplicate angajaților, lucrătorilor independenți, lucrătorilor detașați, personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. Aceste persoane vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, cauzată de boli obișnuite, pensii și indemnizații de dizabilitate, cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale, pensii de urmaș. Acordul are la bază principiile europene stabilite în Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, egalitate de tratament, determinarea legislației aplicabile, totalizarea perioadelor de asigurare, exportul prestațiilor, proporționalitatea. Astfel, în conformitate cu principiul de european de calculare a pensiilor pro rata temporis, adică a proporționalității privind coordonarea sistemelor de securitate socială, fiecare stat contractant va achita partea de pensie, calculată proporțional perioadei de asigurare, realizate pe teritoriul propriu. Persoanele se vor bucura de dreptul de a beneficia de prestațiile dobândite în statele în care si-au desfășurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. Tratamentul față de acestea va fi egal din partea statelor contractante. Acordul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat printr-o notificare scrisă, expediată prin canale diplomatice până la 30 septembrie a unui an calendaristic. Denunțarea, în aceste cazuri, va produce efecte din 1 ianuarie a anului calendaristic care urmează denunțării. Diferendele, ce ar putea să apară în interpretarea sau aplicarea Acordului, vor fi soluționate de autoritățile competente ale statelor contractante sau, dacă va fi necesar, de către o comisie mixtă, formată ad-hoc. Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Acordul va motiva persoanele să activeze legal pentru a benefica de prestații sociale. Vor fi create condiții favorabile pentru ca cetățenii plecați peste hotare să revină în Moldova, beneficiind de pensii din ambele state. Republica Moldova are semnate 13 acorduri privind securitatea socială, 12 cu țări membre ale UE și unul cu Turcia. Din acestea 11 se aplică cu succes.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.