29
09 2015
1099

Gestionarea de către CEC a mijloacelor alocate pentru desfășurarea scrutinului parlamentar, în general, corectă

Comisia Electorală Centrală a gestionat, în general, corect și transparent mijloacele alocate din buget pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din noiembrie 2014. CEC a asigurat un management bazat pe reguli și proceduri clare și transparente – se menționează în Raportul auditului conformității utilizării mijloacelor publice destinate scrutinului parlamentar la CEC, prezentat luni într-o ședință publică. Prin Legea bugetului de stat pentru 2014 Comisiei Electorale Centrale i-au fost aprobate inițial 52 mil. lei pentru desfășurarea scrutinului. Ulterior, cheltuielile au fost precizate și au constituit 44 mil. lei, cu o diferență de 7,9 mil lei. Executate cheltuielile au fost în sumă de 35 mil. lei (- 8,7mil lei). Deși nu au fost încălcate prevederile legislative privind utilizarea acestor bani, Raportul de audit atenționează asupra devierii formate între cheltuielile executate și cele precizate. În opinia echipei de audit a Curții de Conturi, acest fapt face dovada că CEC nu a planificat riguros cheltuielile pentru scrutin. Astfel, au lipsit reglementările privind indicatorul aplicat la planificarea cheltuielilor ce țin de recompensarea muncii funcționarilor electorali. Recompensa planificată a fost stabilită în raport cu salariul mediu prognozat pe economie, dar calcularea și achitarea în perioada electorală s-a făcut în raport cu salariul de funcție a acestora. De asemenea, nu au fost planificate corect cheltuielile pentru serviciile editoriale. De exemplu, pentru tipărirea buletinului de vot a fost preconizat 1 leu, prețul efectiv fiind de 0,34 bani. Unele cheltuieli de achiziționare a bunurilor materiale au fost executate, fără a fi planificate în devizul de cheltuieli, suma constituind 111,7 mii lei. La planificarea recompensei funcționarilor electorali ai birourilor electorale ale secțiilor de votare s-a luat în considerație numărul maxim de membri ai acestora – 11 membri. Calcularea și achitarea în perioada electorală s-a efectuat conform numărului efectiv de membri încadrați în birouri. Nu există cadrul pertinent, ce ar stabili numărul minimal sau maximal al componenței numerice a organelor electorale în funcție de numărul alegătorilor. Astfel că au fost constatate cazuri că la 1815 alegători numărul membrilor biroului electoral a fost de 7 persoane, la fel ca și la un număr de 58 de alegători. Președintele CEC Iurie Ciocan a fost de acord cu constatările auditului Curții de Conturi. Chiar după încheierea scrutinului parlamentar a fost format un grup de lucru, care a formulat unele propuneri pentru modificarea legislației electorale. Printre propuneri se înscrie și cea referitor la numărul de alegători, care trebuie să revină unui birou electoral. În ce privește recompensa, noi nu am avut de unde să știm, cînd planificam, care va fi mărimea salariului mediu prognozat pe economie, și calcularea și achitarea recompensei s-a făcut în raport cu salariile de funcție. Dar nu este o diferență mare, - a relevat el. Ciocan a mai adăugat, că statul a cheltuit pentru desfășurarea scrutinului parlamentar din 2014 cîte 1,4 dolari SUA la un alegător. În Ucraina acest indicator este de 6 dolari SUA, în România de 7 dolari, iar în SUA – de 52 dolari la un alegător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.