04
12 2015
787

Gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului va fi îmbunătățită

Fondul de rezervă și fondul de intervenție ale guvernului vor fi gestionate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență, proiectul căruia a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și înaintat pentru consultări publice. Potrivit MF, majoritatea prevederilor ce țin de fondul de rezervă sunt aplicabile și pentru fondul de intervenție și s-a considerat oportun de a fi elaborat un singur regulament. Proiectul Regulamentului nominalizat prevede criterii clare de alocare și destinații, la fel de clare de utilizare a mijloacelor fondurilor de urgență. De asemenea, documentul face precizări referitor la specificul elaborării unui proiect de hotărîre de guvern privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgență, procedura de executare, evidență, raportare și control asupra utilizării mijloacelor fondului de rezervă și fondului de intervenție ale executivului. Practica anilor precedenți, atestă că deseori din fondul de rezervă al guvernului au fost finanțate activități și măsuri, care erau previzibile, însă autoritățile publice centrale nu le planificau în bugetele proprii. Acest fapt a fost subliniat, de mai multe ori, cît de către experții neguvernamentali atît și alți reprezentanți ai societății civile. În proiectul noului Regulament s-a evitat includerea unor măsuri/destinații de cheltuieli pentru finanțarea cărora este posibil de prevăzut alocații în bugetele instituțiilor respective, la etapa de elaborare a bugetului. Se prevăd schimbări calitative în procedura de stabilire a eligibilității cheltuielilor pentru alocare din fondurile de urgență. Sunt și modificări de structură, inclusiv, prin divizarea în două fonduri de urgență, care au aceeași misiune, dar scopuri și domenii de acțiune diferite. Astfel, din fondul de rezervă se preconizează finanțarea unor măsuri imprevizibile, care nu a fost posibil de planificat. Iar fondul de intervenție este destinat înlăturării consecințelor negative provocate, urmare a unor situații excepționale. Altă noutate a proiectului Regulamentului este că, pe parcursul anului, volumul aprobat al fondului de intervenție poate fi suplimentat cu donații din partea persoanelor fizice și juridice. Prevederile proiectului Regulamentului sunt compatibile cu reglementările legislației comunitare. La elaborarea acestuia s-a luat în considerație practica unor țări membre ale Uniunii Europene, în special Slovenia, România, deși nu există un model standard în materie de reglementare a acestor fonduri. Implementarea prevederilor proiectului Regulamentului în cauză nu necesită cheltuieli financiare sau de altă natură. Intrarea în vigoare a documentul este prevăzută cu începere de la 1 ianuarie 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.