06
02 2020
849

Ghidul de implementare corectă a legislației fiscale

Începem în forță un an nou plin de evenimente, schimbări în diferite domenii și provocări. După ce am oferit contribuabililor în primele zile ale lunii ianuarie ediția actualizată a Codului fiscal, în februarie venim cu primul număr din anul 2020 al revistei „monitorul fiscal FISC.md”, care deja de 9 ani este alături de contribuabili pentru a-i ghida în implementarea corectă a legislației fiscale. Astfel, în articolul elaborat de către secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, șeful adjunct al Direcției politici fiscale și vamale, Corina Alexa, și consultantul principal din aceeași direcție, Inga Catană, sunt descrise detaliat principalele aspecte ale politicii fiscale și vamale pentru anul 2020. Textul este publicat în rubrica Practica fiscală. Tot în această rubrică vă propunem articolul Начисление и вычет амортизации основных средств в целях налогообложения: некоторые аспекты, elaborat de Galina Șpac, precum și materialul intitulat Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2020 г., autor Ludmila Mițova. În rubrica Contabilitatea practică veți avea ocazia să citiți: • НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного баланса, autor Valentina Paladii • Contabilitatea și impozitarea creanțelor cu termenul de prescripție expirat, elaborat de Marina Brihuneț • Particularitățile contabilizării activităților cu tarife reglementate, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova • Учетно-налоговые правила для малоценных и быстроизнашивающихся предметов в 2020 г., scris de Natalia Zlatina • Analiza respectării normelor de prudență financiară a Asociațiilor de economii și împrumut, autori Vasile Bucur și Valeriu Iașan • Metode electronice de decontare: unele aspecte fiscale și contabile, elaborat de Andrei Jizdan • Practica evaluării stocurilor - metoda costului mediu, autori Valentina Panuș și Angela Lupu . În rubrica Sectorul bugetar vă propunem un articol în care sunt descrise reglementările noi ale activității întreprinderilor de stat și a celor municipale. Materialul este elaborat de Veronica Ursu și Ana Litocenco. În Consultații Juridice găsiți informații în două articole extrem de utile: • Правовые основы дисциплинарной ответственности работников предприятия, autor Olga Donciu • Încasarea prejudiciului în cadrul unui proces penal, elaborat de Marin Morcov. În rubrica Expert vă oferim analiza modificărilor operate la Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, efectuată de șefa secției valoarea în vamă a Serviciului Vamal, Maria Bârcă. Principiile de reglementare a relațiilor în procesul de achiziții publice sunt descrise de consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Alexandru Ciuș și Iacob Plămădeală (rubrica Achiziții publice). Tradițional, publicăm opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte. În rubrica Microfon este publicat articolul Налоговое законодательство Молдовы, autorul acestuia este Liliana Agarcova. Încheiem ediția de faţă cu rubrica Întrebări și răspunsuri, în care autorii se expun asupra celor mai actuale aspecte de aplicare a legislației. Aici vă propunem să examinați articole semnate de Daniela Gulea: • Reflectarea în dările de seamă a compensării daunei materiale și procurării unui automobil • Organizația sindicală și Declaraţia cu privire la impozitul pe venit • Particularitățile întocmirii actului de achiziție a mărfurilor de la persoanele fizice. Petru Griciuc și Valeriu Severin ne-au oferit: • Cotele majorării de întârziere în anul 2020 • Înregistrarea facturilor fiscale în RGEFF • Sancționarea neînregistrării în RGEFF a facturilor emise în iulie-august 2019 • Sancțiunile pentru deteriorarea sigiliului aplicat de SFS. Vă dorim lectură plăcută și vă mulțumim pentru că ne-ați ales drept sursă de informare și în anul 2020. Oricare dintre cele 3 pachete de abonamente poate fi ales aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.