20
11 2014
1018

Grupul Băncii Mondiale va acorda asistență tehnică Serviciului Vamal în domeniul facilitării comerțului

La 18 noiembrie a.c. șefii subdiviziunilor aparatului central al Serviciului Vamal au avut o întrevedere cu experții Grupului Băncii Mondiale. Obiectivul întrevederii a constat în prezentarea componentei de Logistică în Comerț a viitorului proiect de Reformă a Climatului Investițional, elaborat de către Biroul Global pentru Comerț și Competitivitate al Grupului Băncii Mondiale. În cadrul acestei întrevederi au fost identificate domenii de suport a facilitării comerțului, în special cele care necesită suport și îmbunătățire tehnică, precum analiza riscurilor, simplificarea procedurilor vamale, schemele operatorilor economici aprobați (AEO), publicarea și disponibilitatea informației pentru comercianți, etc. În contextul acestui program, Grupul Băncii Mondiale va acorda asistență tehnică Serviciului Vamal, cu scopul de a îmbunătăți practicile existente pentru facilitarea comerțului transfrontalier, din perspectiva prevederilor noului Acord OMC de Facilitare a Comerțului. Este de menționat că la etapa actuală Serviciul Vamal a implementat deja reforme de facilitare a comerţului, precum şi metode şi tehnici noi simplificate de vămuire, realizate cu suportul a mai multor programe și proiecte. Notă: Biroul Global de Comerț și Competitivitate (C&C), o entitate comună care întrunește echipele Băncii Mondiale, IFC și MIGA, oferă o gamă cuprinzătoare de soluții pentru susținerea eforturilor guvernelor client de a sprijini comerțul și investițiile, și de a crea un mediu mai bun pentru operațiunile de afaceri. C&C lucrează cu guvernele în domeniul formulării politicilor care promovează creșterea sectorului privat, ajutându-le să identifice și să înlăture piedicile în funcționarea fără probleme a piețelor.

via customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.