14
11 2017
723

GUAM: Impulsionarea comerțului liber

În MO din 10 noiembrie curent este publicată Legea privind ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului despre crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre GUAM din 20 iulie 2002. Protocolul a fost semnat la Kiev la 27 martie 2017. Potrivit acestuia, Organului de lucru va fi responsabil de organizarea interacțiunii dintre Părțile contractante, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Acordului, precum și de examinarea problemelor actuale în realizarea Acordului și elaborarea propunerilor respective urmare a rezultatelor studiului lor. De asemenea, în funcțiile Organului de lucru se înscrie promovarea cooperării dintre Părțile contractante privind schimbul de informații referitor la implementarea prevederilor Acordului, examinarea situației cooperării comercial-economice între țările GUAM, pregătirea propunerilor și sugestiilor privind dezvoltarea acesteia. În scopul realizării obiectivelor și funcțiilor sale, Organul de lucru va avea dreptul de a crea grupuri de lucru pentru elaborarea recomandărilor privind soluționarea problemelor ce decurg din punerea în aplicare a Acordului. Condițiile, durata de funcționare, precum şi mandatul acestor grupuri de lucru vor fi stabilite tot de Organul de lucru. Ce ține de componența Organului de lucru, Protocolul precizează că este format din reprezentanții autorizați ai Părților contractante. Președinția va fi asigurată, succesiv, în ordinea alfabetică a denumirilor Părților contractante, pentru o perioadă de un an calendaristic. Membrii Organului de lucru vor participa la pregătirea ședințelor acestei structuri, inclusiv, vor iniția desfășurarea reuniunilor, vor lua decizii privind ordinea de zi a ședințelor și pe probleme de realizare a Acordului în cadrul statului, din care reprezentantul este delegat. Funcțiile președintelui Organului de lucru constau în organizarea ședințelor acestuia - întocmirea și coordonarea ordinii de zi a ședințelor Organului de lucru, cooperarea cu Secretariatul GUAM în scopul asigurării activității structurii. Principala formă de activitate a Organului de lucru sunt ședințele ce se vor desfășura în funcție de necesități. Organul de lucru poate lua decizii în baza notificărilor în scris. În aceste cazuri, proiectul deciziei va fi transmis spre examinare de către preşedinte tuturor reprezentanţilor părţilor. Deciziile Organului de lucru se adoptă prin consens și poartă caracter de recomandare pentru Părțile contractante. Cheltuielile pentru desfășurarea ședințelor Organului de lucru se efectuează în conformitate cu art.12 din Regulamentul privind Grupul de lucru sectorial al Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM (New York, 25 septembrie 2006.)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.