13
03 2014
1409

Guvernul a aprobat Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 de aplicare a Strategiei naţionale anticorupţie (SNA)

Documentul conține un set de politici care vor contribui la lupta cu corupţia şi cu fraudele conexe și are patru componente de bază: cercetare, legislativă, instituțională, educaţională și comunicare publică. Componenta legislativă include acțiuni de conformare a legislației naționale la standardele internaționale anticorupție, perfecționarea legislației în domeniu și a mecanismelor de funcționare a acesteia, inclusiv prin controlul parlamentar. Pentru realizarea componentei de cercetare sunt prevăzute elaborarea, prezentarea și publicarea sondajelor pentru cercetarea percepției și răspândirii fenomenului corupției, studii și rapoarte. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul autorităților, instituțiilor și organizațiilor și sporirea eficienței activității organelor de control sunt măsurile componentei instituționale. Cultivarea intoleranței dață de corupție, încurajarea denunțării acestui flagel și conlucrarea autorităților publice cu societatea civilă și mass-media sunt incluse în realizarea componentei educaționale și de comunicare publică. Circa 90 la sută din costurile necesare aplicării Planului se vor încadra în alocaţiile pe anii 2014-2015 destinate autorităţilor publice finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale. La acestea se va adăuga asistenţa externă de care vor beneficia autorităţile publice pentru realizarea unor proiecte concrete. În total, proiectul include 93 de activităţi, dintre care 14 cu caracter permanent şi 79 cu termen concret de realizare. Proiectul a parcurs etapa de consultare cu publicul. Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-2015 a fost aprobată printr-o Hotărâre a Parlamentului. Instrumentul de bază de realizare a Strategiei naţionale anticorupţie (SNA) îl constituie Planul de acţiuni.

via www.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.