27
12 2013
1332

Guvernul a aprobat Planul Naţional pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2014

Documentul are la bază 11 obiective, printre care majorarea ratei de ocupare a forței de muncă, reducerea ratei șomajului, crearea locurilor de muncă prin promovarea spiritului de întreprinzător, prevenirea și eliminarea de pe piața muncii a oricăror forme de discriminare. Un alt obiectiv este managementul impactului migrației asupra pieței forței de muncă pentru atenuarea consecințelor negative și intensificarea efectelor pozitive ale fenomenelor în cauză. Pentru obținerea obiectivelor vor fi luate un șir de măsuri, printre acestea: intensificarea procesului de acordare a creditelor în cadrul Programului Național de abilitare Economică a Tinerilor; dezvoltarea și promovarea programelor de instruire antreprenorială și promovarea proiectelor, aplicarea cărora contribuie la crearea noilor locuri de muncă. Vor fi organizate traininguri de instruire și formare a abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, precum și angajarea lor în câmpul muncii, promovarea activității de voluntariat, promovarea proiectului de lege cu privire la profesiile muncitorești și elaborarea conceptului privind parteneriatul social public-privat în sistemul vocațional-tehnic. Se preconizează că aproximativ 7200 de persoane care nu au un loc de muncă și care sunt înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor beneficia de ajutor de șomaj. De asemenea, se preconizează crearea registrului de evidență a oamenilor de creație - liberi profesioniști în vederea încadrării acestora în realizarea unor proiecte din domeniu, cu suportul Ministerului Culturii și a uniunilor de creație.

via gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.