04
04 2015
1929

Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2015

”Auster și orientat social”- astfel a caracterizat ministrul finanțelor Anatol Arapu bugetul de stat pentru 2015, proiectul căruia a fost aprobat de guvern. Obiectivul acestuia este asigurarea veniturilor pentru finanţarea cheltuielilor prioritare şi a durabilităţii bugetar-fiscale. Astfel, parametrii bugetului de stat pentru anul curent prevăd venituri totale în sumă de 30,3 mlrd. lei, cheltuieli – 34,3 mlrd. lei și un deficit bugetar de 3,9 mlrd. lei. Deficitul urmează să fie acoperit din surse externe – 2,8 mlrd. lei şi surse interne, precum valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară în sumă de 0,5 mlrd. lei, răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare – 93,1 mil. lei, din surse de la privatizarea partimoniului public și din alte surse. În anul 2015 la bugetul de stat se preconizează o creştere a veniturilor faţă de anul 2014 cu 2,6 mlrd. lei sau 9,5 la sută. Partea cea mai mare a veniturilor bugetului de stat le vor constitui încasările fiscale - 82,9 %. Veniturile nefiscale vor constitui 1,1 mlrd. lei sau circa 3,6 la sută. Suportul financiar din partea partenerilor externi de dezvoltare (granturi) se prognozează în sumă de 2,7 mlrd. lei, dintre care pentru susţinerea bugetului vor fi direcţionate 0,9 mlrd. lei, iar pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe – circa 1,8 mlrd. lei. Ponderea veniturilor din granturi, în suma totală a veniturilor bugetului de stat reprezintă circa 6%. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 se vor majora cu 5 mlrd. lei, sau cu 16,9 la sută faţă de cheltuielile executate în 2014. Pentru domeniul învățământului vor fi alocate circa 24% din totalul de cheltuieli, pentru asigurarea şi asistenţă socială – 18%, pentru ocrotirea sănătăţii – 11%, pentru agricultură, gospodăria silvică şi gospodăria apelor – 7,5%, transport şi gospodăria drumurilor – 7,5%, pentru menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională – 7% . Ministrul finanțelor a menționat că necesitățile întrec cu mult alocările, dar dacă vor fi acumulate mai multe venituri acestea vor fi suplimentate la rectificarea bugetului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.