07
04 2016
969

Guvernul a aprobat Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pe anii 2016-2020

0 nouă Strategie Naţională de Dezvoltare Regională, pentru anii 2016-2020 a aprobat Guvernul. Documentul vine să asigure dezvoltarea durabilă şi echilibrată a regiunilor din Republica Moldova.

Strategia îşi propune asigurarea accesului cetăţenilor la servicii publice de calitate, stimularea creşterii economice sustenabile în regiuni şi îmbunătăţirea cadrului normativ şi legislativ ce reglementează dezvoltarea competitivă a localităţilor.

La fel, este prevăzută încurajarea dezvoltării agenţilor economici locali şi susţinerea activităţilor de întreprinzător, în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare între şi în cadrul regiunilor, precum şi îmbunătățirea nivelului de trai al populaţiei.

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016 – 2020 a fost elaborată în conformitate cu obligaţiile asumate în Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi obiectivele trasate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”.

Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare şi adoptare. În opinia Executivului, statutul de lege, pe care îl va avea Strategia de Dezvoltare Regională pe anii 2016- 2020 va facilita cooperarea între instituțiile centrale și locale în implementarea ei.

Politica de dezvoltare regională lansată în RM este una relativ nouă. În cadru Strategiei de dezvoltare regională pe anii 2013-2015 au fost construite 3 stații de epurare și 2 stații de tratare a apei, precum și 164 km de apeduct, aprovizionarea cu apă potabilă și servicii de canalizare a populației, fiind o direcție importantă a politicilor de dezvoltare regională. Au fost renovate, și pe alocuri construite din nou circa 95 km de drum, importante pentru viața de toate zilele și activitatea oamenilor și 1266 platforme de colectare a deșeurilor.

O atenție deosebită a fost acordată sporirii atractivității turistice a regiunilor Moldovei prin reabilitarea unor obiective importante, precum ar fi conacul Manuc Bey din Hâncești, Parcul Țaul, Popasul din Pădurea Domnească.

În vederea sporirii nivelului de viață al populației, asigurării cu locuri de muncă au fost edificată infrastructura de susținerea a businessului parcului industrial Edineț, dată în exploatare Casa de ambalaj Costești, de serviciile căreia pot benefica producătorii agricoli din mai multe raioane, care îți orientează producția, în special la export.

Proiectele de dezvoltare regională sunt finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională, care se formează din alocarea a 1% din veniturile anuale ale bugetului de stat, precum și din sursele donatorilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.