11
09 2014
896

Guvernul a susținut crearea parcurilor din industria tehnologiilor informaționale

Vom avea și în Moldova parcuri în domeniul tehnologiilor informaţionale (TI) – aceasta potrivit unui proiect de lege, aprobat de executiv. Ministrul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC), Pavel Filip a spus că industriei TI îi revine o contribuție de 0,82% din cota de circa 8 la sută deținută în PIB de sectorul TIC.

În ultimii ani industria TI cu valoare adăugată înaltă se dezvoltă bine, produsele ei fiind preponderent orientate la export.

De exemplu, după anul 2005 exporturile industriei TI au crescut mai mult de 15 ori.

Acest fapt se datorează, în mare parte, facilităților fiscale acordate companiilor, dar și angajaților acestora la plata impozitului pe venit și contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale. Dar acestea expiră în 2016. Se creează o incertitudine în mediul de business din domeniul industriei TI și premise pentru migrarea afacerilor TI în țările vecine — a specificat Filip.


În opinia Ministerului TIC, o pîrghie eficientă de a susține în continuare industria TI o constituie crearea parcurilor din industria TI. Parcurile ar oferi un mediu propice pentru dezvoltare, atragerea investițiilor străine și locale precum și de menținere a specialiștilor calificați, inclusiv celor tineri. Potrivit proiectului, parcurile vor fi create în baza unei hotărîri de guvern, la propunerea Ministerului TIC.

Genurile de activitate care vor putea fi desfășurate în parcurile TI țin de elaborare și comercializarea softurilor, editarea jocurilor de calculator, administrarea paginilor web. Parcurile vor putea activa şi în regim virtual, pentru ele nu va fi necesar un anumit sediu sau teritoriu.

Proeictul de lege prevede acordarea unor facilități fiscale rezidenților parcurilor. Ei vor achita timp de 7 ani un impozit unic de 12% din venitul obținut din vînzări. Totodată vor fi scutiţi de plata taxelor vamale şi T.V.A. la importul monitoarelor, computerelor, echipamentului de reţea. De asemenea, rezidenții vor putea fi controlaţi de către instituţiile de stat nu mai des decît odată în trei ani. Proiectul a fost susținut de guvern după dezbateri ce au durat mai mult de o oră. Deși a susținut ideea înființării acestor parcuri TI, ministrul finanțelor Anatol

Arapu a spus, că aplicarea impozitului unic de 12 la sută ar putea să lipsească autoritățile publice locale de unele compartimente de venituri, provenite din taxa pe imobil, alte taxe locale. Aceasta nu este de dorit, acum cînd are loc descentralizarea, inclusiv financiară și orice sursă de venit este la evidență strictă pentru autoritățile respective. Au fost exprimate și alte îngrijorări, inclusiv în legătură cu ”funcționarea” virtuală a acestor structuri, în special, pe cît de virtuală ar putea fi.

Însă, înțelegînd că industria TI constituie un factor important în modernizarea economiei, dar și a vieții cetățenilor în ansamblu, precum și de menținere a tinerilor talentați acasă proiectul a fost susținut de guvern. Urmează ca miniștrii Filip și Arapu să mai mediteze asupra unor prevederi înainte de a fi transmis proiectul de lege în parlament. Acesta, dacă va fi votat de deputați va intra în vigoare de 1 ianuarie 2015.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.