09
06 2016
895

Guvernul propune modificarea cadrului legal privind modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale

Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care îşi propune să asigure respectarea principiului autonomiei locale în conformitate cu elementele fundamentale stabilite în Carta Europeană a Autonomiei locale, la care ţara noastră este parte. În acest context, vor fi efectuate modificări şi completări a normelor ce reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale, interacţiunea acestora cu Guvernul, avându-se în vedere contradicţiile existente şi lipsa unui cadru legal adecvat în acest sens. De asemenea, prin Legea nr.229 din 25 octombrie 2012 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, municipiului Bălţi i s-a atribuit statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, care urmează a fi aprobat prin lege. Proiectul de lege urmează a fi examinat în Parlament.


via | www.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.