11
05 2015
1356

Guvernul susține dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor

Întreprinderile de stat „Poşta Moldovei”, Fabrica de Sticlă din Chişinău”, Moldsuindhibrid”, ”Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, ”Staţiunea Didactico-Experimentală Criuleni”, ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” și „Protecţia Plantelor” ar urma să fie scutite de la defălcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2014 și care urmează să fie transferat în 2015, potrivit unui proiect de decizie a guvernului, propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice. Proiectul de decizie prevede, de asemenea, scutirea de la plata în bugetul de stat a dividendelor aferente anului de gestiune 2014 a societăților pe acțiuni, unde statul are cotă de participare și anume: SA”Combinatul de Panificaţie din Chişinău”, SA”Franzeluţa”, SA „Combinatul de Vinuri Cricova”, SA „Barza Albă”, SA „Floare-Carpet”, SA „Tracom”, SA „Gara Nord” și SA „Moldexpo”. Mijloacele respective urmează să fie utilizate de către entitățile nominalizate în exclusivitate pentru investiții, ce ar contribui la dezvoltarea producţiei întreprinderilor, cu capitalizarea obligatorie a acestora (majorarea capitalului social) sau, în cazul unora, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi. Potrivit notei informative, ce însoțește proiectul de decizie a guvernului propus de Ministerul Finanțelor, Consiliile întreprinderilor de stat sau Adunările generale ale acționarilor SA urmează să aprobe decizii concrete de utilizare a profitului net lăsat la discreția acestor întreprinderi. Dar, potrivit afirmațiilor prealabile ale companiilor, acesta va fi orientat spre reutilarea și reparația capitală a unor subdiviziuni ale întreprinderilor, modernizarea procesului de producție, sporirea competitivității produselor sau serviciilor livrate consumatorilor, precum și pentru lansarea unor produse sau servicii noi. Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2015, se estimează că, în conformitate cu rezultatele activității pe 2014, în anul curent la buget vor fi transferate dividende aferente cotei de participare a statului în societățile pe acțiuni în sumă de 73 mil. lei. Defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat (potrivit prevederilor legislației 30 la sută din profitul net) se prognozează în sumă de 35,2 mil. lei. Comparativ cu sumele transferate în 2014 pentru rezultatele activități în 2013, aceste încasări la buget vor fi mai mici cu 19,3 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.