05
06 2015
924

Guvernul va consolida dialogul social pentru eradicarea economiei informale

Acesta şi alte subiecte au fost discutate ieri, în cadrul şedinţei Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, prezidată de Prim-ministrul Chiril Gaburici. În debutul şedinţei au fost audiate rapoartele Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor şi Confederaţiei Naţionale a Patronatului privind îndeplinirea prevederilor Planului de acţiuni pentru minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi a muncii „la negru" în anul 2014. Potrivit raportorilor, acțiunile din Plan s-au axat pe fortificarea mecanismului de sancţionare pentru încălcarea legislaţiei privind retribuirea muncii și intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului muncii nelegale. În acest sens, Guvernul majorează, anual, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real pe măsura creşterii însumate a indicelui preţului de consum şi a productivităţii muncii. În anul 2014, acesta a fost stabilit în mărime de 1650 lei pe lună, cu 17,8% mai mare decât în anul 2013. Începând cu 1 mai 2015, cuantumul minim constituie 1900 lei, în creştere cu 15,1% faţă de anul 2014. De asemenea, se întreprind măsuri pentru a încuraja achitarea salariilor prin intermediul cardurilor bancare şi utilizarea instrumentelor de plată fără numerar. Partenerii sociali au menționat faptul că, în perioada raportată, cota economiei tenebre s-a redus. În acelaşi timp, ei au pledat pentru extinderea măsurilor de reducere a poverii fiscale, dar şi pentru aplicarea unor acțiuni de stimulare a activității legale a agenților economici, care ar face mai convenabilă legalizarea raporturilor între angajatori şi angajaţi. În context, Prim-ministrul Chiril Gaburici a solicitat consolidarea eforturilor pentru eliminarea economiei tenebre și a salariului „în plic" și și-a exprimat sprijinul pentru elaborarea măsurilor eficiente în acest sens. Un alt subiect, discutat în cadrul ședinței, s-a referit la oportunitatea modificării Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Autorii iniţiativei au propus scutirea Inspectoratului de Stat al Muncii de obligativitatea de a anunţa agenţii economici despre controalele planificate cu cinci zile înainte (după cum prevede legislaţia în vigoare), pentru depistarea în flagrant a încălcărilor legislaţiei muncii. A fost menţionat faptul că Republica Moldova a acceptat prevederile convențiilor internaționale în acest sens. Totodată, unii membri ai Comisiei s-au pronunțat în favoarea amplificării măsurilor de profilaxie și de preîntâmpinare a încălcării legislației ce ține de securitatea muncii, fără a interveni în legislație. Astfel, membrii CNCNC au convenit ca Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei să convoace, în zilele următoare, o ședință tematică cu factorii interesați pentru a ajunge la un consens la subiectul respectiv. De asemenea, la şedinţa de ieri a CNCNC a fost agreat proiectul de modificare a Convenţiei colective (nivel naţional) privind ,,Timpul de muncă şi timpul de odihnă". Convenţia colectivă a fost încheiată de partenerii sociali la 9 iulie 2004. Astăzi au fost prezentate şapte amendamente, în vederea stabilirii unor condiţii optime de activitate şi asigurare a utilizării eficiente a timpului de muncă şi de odihnă a salariaţilor. CNCNC întrunește 18 membri - reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor şi Patronatelor. Potrivit legii, Comisia are un rol consultativ, iar hotărârile adoptate de către aceasta poartă caracter de recomandare.

via | gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.