27
02 2014
1333

Guvernul vrea ca până în anul 2020 17% din energie să fie din surse regenerabile

Un proiect de lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (SER), aprobat în şedinţa Guvernului la iniţiativa Ministerului Economiei, are ca obiective diversificarea resurselor energetice primare şi atingerea unei cote de cel puţin 17% a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2020 Prin această lege autorităţile vor să încurajeze şi să protejeze investitorii, să asigure dezvoltarea continuă a tehnologiilor generatoare de energie provenite din surse regenerabile, să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu al producătorilor de energie la reţele electrice, a producătorilor de biogaz la reţele de gaze naturale, dar şi procurarea obligatorie a energiei produse din surse regenerabile, a biogazului şi biocombustibililor. Specialiştii Ministerului Economiei consideră că în contextul dependenţei Republicii Moldova de importul surselor energetice în proporţie de 95% din consumul energetic al ţării, şi a unei intensităţi energetice de circa trei ori mai mare decît în ţările dezvoltate, valorificarea SER va contribui la sporirea securităţii energetice a Republicii Moldova. Totodată, proiectul are ca scop promovarea dezvoltării tehnologice şi a inovaţiei, oferirea unor oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare regională, în special în zonele rurale.
"Utilizarea resurselor regenerabile, cum ar fi energia solară, energia eoliană, biomasa, precum şi alte reziduuri şi deşeuri, pentru producerea de energie electrică, biocombustibil şi biogaz oferă avantaje de mediu considerabile, avînd în vedere potenţialul puternic de realizare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, atît în procesul de producere a energiei, cît şi în procesul de utilizare a acestora ca biocombustibil“,
se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului Economiei. Legea creează cadrul necesar pentru atragerea investiţiilor străine în sectorul producerii energiei electrice din surse regenerabile precum şi pentru un mecanism menit să protejeze consumatorul în vederea obţinerii tarifelor echitabile la energie electrică din surse de energie regenerabile. Documentul prevede şi modul de calculare a ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie, dar şi pe ramuri ale economiei, determină atribuţiile instituţiilor de elaborare şi de implementare a politicilor statului în domeniu, de reglementare şi autorizare, principiile şi obiectivele politicii de stat în domeniul SER; procedurile administrative de certificare, autorizare şi licenţiere; producerea şi comercializarea SER. Elaborarea Proiectului de Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile este condiţionată de necesitatea armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu principiile sistemului de drept al Uniunii Europene.

via adevarul.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.