05
04 2017
2132

Hotărârea Congresului III al Contabililor

Cum am şi promis anterior, începem publicarea, integră, a unor acte şi discursuri prezentate în cadrul Congresului III Național al Contabililor din Republica Moldova. Astăzi facem publică Hotărârea adoptată. “Congresul III Național al Contabililor din Republica Moldova

HOTĂRÎRE

04 aprilie 2017 Chișinău Având în vedere:
  • Hotărârea primului Congres Național al Contabililor din Republica Moldova din 02.04.2013 și celui de-al doilea Congres Național al Contabililor din Republica Moldova din 04.04.2015;
  • Raportul privind realizarea scopurilor, atingerea obiectivelor și implementarea sarcinilor stabilite conform Hotărârilor Primului și celui de-al doilea Congres Național al Contabililor din Republica Moldova;
  • Propunerile înaintate de reprezentanții profesiei contabile în cadrul actualului Congres,
Congresul III Național al Contabililor din Republica Moldova

HOTĂRĂŞTE:

A mandata Comitetul organizatoric al celui de-al treilea Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova să întreprindă următoarele acțiuni: 1.Realizarea măsurilor legislative necesare, în vederea reglementării, autoreglementării și supravegherii profesiei contabile. 2. Consolidarea organizațiilor profesionale a contabililor întru asigurarea dezvoltării profesiei contabile, recunoașterea publică a acestora, sporirea calității serviciilor de contabilitate furnizate de către contabili. 3. Să contribuie la crearea condițiilor corespunzătoare întru asigurarea sporirii profesionalismului contabililor pentru recunoașterea acestora la nivel european. 4. Insistarea în continuare asupra implementării „Contului unic trezorerial” aferent plăților bugetare (impozitelor și taxelor). 5. Cooperarea mai eficientă cu instituțiile publice în procesul de redactare a unei noi redacții a Codului fiscal, precum și a unui Titlu special al Codului fiscal „Plăţi (impozite) sociale”. 6. Promovarea organizării de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a Concursului Republican anual „Cel mai bun contabil” conform criteriilor aprobate pentru sfera bugetară şi, respectiv, pentru mediul de afaceri. 7. Implicarea asociațiilor profesioniste a contabililor în procesul de evaluare independentă a calității serviciilor educaționale din domeniul contabilității și auditului. 8. Pregătirea în termen cât mai optim a unei adresări către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat referitor la Metodologia de calculare și achitare a plăților pentru poluarea mediului. 9. Organizarea celui de-al patrulea Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova peste doi ani (în anul 2019). 10.Asigurarea distribuirii prezentei hotărâri tuturor factorilor de decizie, activitatea cărora are tangenţe cu prevederile acesteia şi demararea acţiunilor corespunzătoare întru îndeplinirea celor susmenţionate.

Adoptată cu votul a 723 delegaţi. Secretariatul congresului”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.