25
11 2014
1185

Îmbunătățiri propuse în procesul achizițiilor publice

Ministerul Finanțelor a expus pentru consultări publice unele modificări și completări în deciziile sale anterioare referitor la achizițiile publice . Scopul acestora este de a descrie, detaliat și exhaustiv, procesul de achiziție de bunuri, lucrări și servicii. În acest sens, modificările și completările prezintă documentele-model, care sunt utilizate atît de către grupurile de lucru ale autorităţilor contractante, cît şi de către operatorii economici, participanţi în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Pe parcursul implementării acestor documente au fost identificate mai multe aspecte, care necesitau îmbunătățire, inclusiv ele au fost ajustate la cerințele și doleanțele autorităților contractante, care sunt beneficiarii primari ai documentelor respective. Modificările și completările propuse prevăd identificarea fișei de date a achiziției, una standard pentru toate tipurile de bunuri, lucrări și servicii cu fișa de date din Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. Această soluție va exclude experiențele negative ale operatorilor economici, care în cadrul licitației publice constatau cerințe diferite în documentația-standard, față de cerințele cerute în sistemul electronic. Totodată, grupul de lucru al autorității contractante va confirma, printr-o declarație pe propria răspundere, că informațiile și cerințele incluse în fișa de date sunt identice cu cele afișate în „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. Implementarea modificărilor și completărilor propuse nu va solicita cheltuieli suplimentare din partea autorităților contractante sau a operatorilor economici, participanți la licitațiile de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii. Data limită de expunere a opinii pe marginea modificărilor și completărilor – 12 decembrie anul curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.