30
07 2015
1083

Implementarea culoarului albastru de vămuire

Agenţii economici beneficiază de liber de vamă cu control post-vămuire, declaraţiile vamale fiind validate imediat, aceştia dispunând de marfă după depunerea declaraţiei vamale. Serviciul Vamal anunţă implementarea unor mecanisme de control vamal moderne, care simplifică procedura de vămuire şi reduc durata şi costurile acesteia pentru agenţii economici de bună credinţă. Astfel, pentru mai multe tranzacţii, liberul de vamă se va acorda fără efectuarea controlului vamal, cu direcţionare spre control post-vămuire. Declaraţiile vamale vor fi validate imediat (similar procedurii existente pentru culoarul verde de vămuire) şi controlul vamal se va amîna, agenţii economici dispunând de marfă imediat după depunerea declaraţiei vamale. Serviciul Vamal îşi propune să redirecţioneze capacităţile instituţionale spre a două linie de control şi să simplifice la maximum formalităţile de trecere a frontierei şi vămuirii mărfurilor. La moment, numărul declaraţiilor vamale validate pe culoarul albastru de control vamal în cadrul Postului Vamal Chişinău Intern 7 (Stăuceni) constituie 14,7 %, dintre care reverificate au fost 190 declaraţii vamale. Această procedura simplificată se aplică tranzacţiilor şi agenţilor economici care nu prezintă risc sporit de fraudă şi nu necesită efectuarea controlului fizic al mărfurilor. În acest mod, autoritatea vamală continuă să promoveze conformarea benevolă la respectarea reglementărilor vamale, simplificînd procedurile de import/export pentru companiile credibile. Din punct de vedere tehnic, dacă pînă acum sistemul informaţional vamal ASYCUDA World distribuia declaraţiile vamale în baza analizei de risc pe 3 culoare de vămuire (respectiv verde- fără control, galben- controlul documentelor şi roşu - controlul mărfurilor), acum se va pune în aplicare încă un culoar de vămuire -culoarul albastru, care va selecta declaraţiile vamale pentru control ulterior. Declaraţiilor selectate pe culoarul albastru li se va acorda liber de vamă fără careva controale, însă ele vor fi supuse unei reverificări ulterioare. Acest control se va realiza de către organul vamal din oficiu, în baza actelor anexate la declaraţia vamală şi nu va implica intervenţia în activitatea agentului economic, cu excepţia situaţiilor în care se vor constata unele abateri de la reglementările vamale. Tudor Baliţchi, Directorul General al Serviciului Vamal, susţine că în calitate de impact această schimbare va conduce la eliberarea mărfurilor şi mijloacelor de transport fără reţinere şi respectiv la reducerea timpului de vămuire şi a costurilor aferente staţionării transportului în vamă. Notă: Noţiunea ,,Culoarul albastru de vămuire" a fost introdusă în Codul Vamal (prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15) şi permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic, aceasta presupune efectuarea în baza principiului selectivităţii a controlului ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale. Implementarea conceptului ”culoarul albastru de vămuire” este susţinută de Programul USAID BRITE.via | www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.