08
04 2014
2791

Importanţa modernizării învăţământului universitar şi a instruirii profesionale continue în asigurarea profesionalismului contabililor şi a funcţionarilor fiscali

Asociația Auditorilor și Consultanților în Management (AACM) din Republica Moldova, AO Ecofin-Consult, Reprezentant național și membru al Organizației Europene pentru Calitate, a organizat pe data de 4 aprilie în incinta Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, a doua Conferință Științifică Internațională dedicată sărbătorii naționale Ziua Profesională a Contabilului, cu genericul „Importanţa modernizării învăţământului universitar şi a instruirii profesionale continue în asigurarea profesionalismului contabililor şi a funcţionarilor fiscali".

La deschiderea oficială a Conferinței cu mesajul de bun venit și cuvinte de felicitare au participat Maria Vîrjnevschi, președintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO Ecofin Consult, Iurie Leancă, Prim-ministrul Republicii Moldova, Larisa Comarova, prorectorul Universității de Stat de Telecomunicații din Kiev, Sergiu Talpă, secretar științific al Filialei Bălți, Academia de Științe din Moldova și Marina Șichirliiscaia, redactor-șef al publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”, care a fost și partenerul media al evenimentului.

Cu discursuri în Sesiunea Plenară s-au prezentat experți cu practica națională și internațională, avînd o experiența semnificativă și utilă: Tudor Tuhari, dr. hab. econ., profesor universitar, catedra „Contabilitate şi Audit", UCCM cu discursul despre Adaptarea reformei contabilităţii în procesul de predare-învăţare şi activitatea practică; Carina Silbo, expert pe termen lung în cadrul proiectului de cooperare dintre IFPS şi Agenţia Fiscală Suedeză și loan Grigoriu, director general, Direcţia Generală Finanţe Publice laşi, cu tema Contabilitatea şi fiscalitatea: practica internaţională privind utilizarea informaţiei contabile în scopuri fiscale. La sfîrșitul sesiunii plenare a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de credibilitate şi a diplomelor de merit celor mai oneşti contribuabili, precum şi celor mai profesionişti contabili, acestea fiind oferite de Ion Prisăcaru, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Accentuăm că, la Conferință tematica dezbaterilor a fost axată pe modernizarea învăţământului universitar, precum şi instruirea profesională continuă, constituind un factor important de relansare economică a societăţii.

Sesiunele care au urmat au fost dedicate Pregătirii profesionale în domeniul contabilităţii şi fiscalităţii în scopul asigurării unei economii durabile (moderator — Marcela Dima) și Instruirii profesionale continuă, rolului ei în ridicarea nivelului de profesionalism al contabililor şi funcţionarilor fiscali (moderator — Ion Prisăcaru).

În cadrul acestor sesiuni au fost abordate teme și fenomene, care necesită comentarii actuale de ordin teoretic și practic, printre care menționăm: Rolul contabilului în sporirea eficienţei gestionării banului public, discurs prezentat de Natalia Trofim, şeful Direcţiei generale I, Curtea de Conturi a Republicii Moldova; Educaţia contabilă şi fiscală în Republica Moldova, Pavel Tostogan, doctor în economie, director al firmei „Contabil Service" SRL și Impactul ultimelor modificări fiscal-contabile asupra mediului de afaceri, prezentat de Lilia Ţapu, contabil.

La fel, s-a discutat și tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi Planul general de conturi contabile, care înaintează cerinţe nu doar faţă de contabilii practicieni, dar şi faţă de formatorii acestei profesii, inclusiv din mediul universitar.

”Calitatea instruirii în domeniul contabilităţii necesită o permanentă racordare la schimbările economice din societate, de aceea pregătirea contabililor trebuie să fie calitativă şi continuă, a spus Președintele AACM din RM Doamna Maria Vîrjnevschi. Formarea profesională continuă este importantă prin perfecţionarea forţei de muncă, fiind principalul instrument prin care specialiştii se pot adapta la noile cerinţe profesionale. Acumularea permanentă de cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, conducând în acelaşi timp la creşterea competitivităţii şi profesionalismului contabililor şi funcţionarilor fiscali”, a adăugat Maria Vîrjneavschi.

În cadrul Conferinţei au fost împărtăşite cele mai bune experienţe în domeniul contabilităţii, ultimele informaţii existente la nivel local şi internaţional care, fiind aplicate ulterior în practică, vor conduce la o deschidere mai largă spre nou, spre tot ce se dovedeşte a fi mai avansat într-o profesie.

Organizatorii Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale şi-au propus drept scop identificarea soluţiilor pentru cele mai frecvente probleme pe care le implică realitatea fiscal-contabilă, în raport cu profesionalismul specialiştilor din acest domeniu, atît la nivel naţional, cît şi la cel internaţional.

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.