14
08 2014
1307

Importatorii vor putea aplica declararea electronica începînd cu luna septembrie. Vezi detalii referitor la reducerea cheltuielilor de vămuire.

La 13 august, la inițiativa Serviciului Vamal, Membrii Cabinetului de Miniștri au aprobat în cadrul ședinței de Guvern Proiectul Hotărîrii Guvernului care prevede implementarea declarării electronice la import. Potrivit acestor completări, Serviciul Vamal va putea lansa procedura de declararea electronică pentru operațiunile de import, începînd cu septembrie a.c. (inițial în 2 posturi vamale pilot - Sculeni și Tudora, iar din anul viitor și în toate posturile vamale). Mai mult proiectul de hotărîre vine în susținerea eforturilor Serviciul Vamal de implementare a conceptului de vama electronică, și trecere la vămuire 100% fără acte vamale pe suport de hârtie. Totodată, agenții economici, care vor opta pentru importul electronic vor reduce din timp și costuri aferente vămuirii, iar marfa va putea fi pusă în liberă circulație direct de la postul vamal de frontieră. În aceste condiții, costurile vămuirii se reduc prin eliminarea mai multor etape aplicabile în cazul declarării pe suport de hîrtie, printre care (tranzitarea mărfurilor de la punctul de frontiera pînă la terminalul vamal /postul vamal intern; completarea declarației de tranzit cu garantarea obligației vamale; costuri de staționare în zona de control vamal, costul sigiliului vamal, costul aferent multiplicării actelor și serviciile brokerului vamal). Cheltuielile respective se vor reduce mai mult de jumătate. Odată cu implementarea importului electronic, agentul economic va comunica cu vama exclusiv prin intermediul sistemului informațional și va remite nu doar declarație vamală, dar și toate alte documente necesare vămuirii doar în format electronic. În acest sens, contact direct cu colaboratorul vamal practic se exclude, ceea ce este un factor important pentru minimizarea riscurilor de corupție. Reamintim, că procesul de declarare electronică a fost lansată în noiembrie 2013, care constituie o etapă nouă de modernizare a sistemului vamal, ce răspunde, pe deplin, așteptărilor agenții economici, care au simțit toate avantajele exportului electronic și vor putea beneficia de simplificările similare și la import. Dacă să evaluăm impactul declarării electronice, la ziua de azi, ponderea exportului electronic din totalul exportului a atins 25 %, ceea ce ne permite să vorbim despre o tendința foarte pozitivă și ca există toate precondiţiile că și importul electronic să devină un serviciu public solicitat și valorificat de comunitatea de afaceri. Pentru detalii accesaţi aici.

via consultantfiscal.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.