12
08 2016
1969

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că în conformitate cu punctul 3 lit. (d) din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016, plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 a intrat în vigoare la data adoptării – 26.07.2016. Astfel, începînd cu perioada luna iulie 2016 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care la situaţia de la 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, au obligaţia de prezentare a declaraţiilor forma BASS electronic, prin intermediul SIA „E-Raportare” cu aplicarea semnăturii electronice. Plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care vor încălca normele şi modul de prezentare a declaraţiilor forma BASS prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, pot fi atraşi la răspundere contravenţională. Conform art. 412 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008, Casa Naţională de Asigurări Sociale este în drept să constate contravenţii prevăzute la art. 294 pentru încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. În contextul celor relatate, Casa Naţională de Asigurări Sociale propune tuturor plătitorilor să se conformeze şi să execute prevederile legislaţiei în vigoare şi, respectiv, să beneficiere de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor prin Internet.

via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.