13
06 2014
1867

În atenţia plătitorilor contribuţiilor la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale a iniţiat la data de 12 iunie 2014 consultarea publică a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Anunţul este publicat pe pagina oficială www.cnas.md la rubrica Transparenţă decizională/Consultări publice. Începînd cu 01 ianuarie 2015 este planificată implementarea procesului de prezentare lunară a Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi Declaraţiilor persoanelor asigurate. Odată cu implementarea raportării lunare se prevede implementarea prezentării obligatorie de către unele categorii de plătitori a declaraţiilor utilizînd metoda automatizată de raportare electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „eReporting”. Cu informaţii mai detaliate la acest subiect vom veni pe parcursul discuţiilor proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.