17
07 2014
4673

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte tuturor plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, termenul limită de prezentare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4-BASS pentru trimestrul II anul 2014 este data de 20 iulie, curent. Plătitorii specificaţi la punctul 1.5 din anexa nr.3 la Legea menţionată, care pe parcursul întregului an bugetar 2014 nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii vor prezenta Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4-BASS o dată pe an pînă la data de 15 ianuarie 2015. În cazul în care, aceste persoane în trimestrul I nu au avut persoane angajate şi în trimestrul II au avut persoane angajate vor prezenta declaraţia forma 4-BASS trimestrial pentru toate trimestrele anului bugetar. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat pot depune declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hîrtie sau prin metoda automatizată de raportare cu aplicarea semnăturii digitale, inclusiv a semnăturii mobile. Declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hîrtie se prezintă de luni pînă vineri de la orele 08.00 pînă la 17.00 la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în care aceştia sînt înregistraţi. Metoda automatizată de raportare se efectuează prin intermediul sistemului informaţional automatizat „e-Reporing” selectînd zona CNAS accesat la adresa raportare.md, care oferă avantajul de prezentare a declaraţiilor 24 ore din 24, 7 zile pe săptămînă. Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor forma 4-BASS potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenii stabiliţi în anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (1) art. 2941 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”. De asemenea, conform alin. (2) art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013 „neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate”.

4 comentariu

avatar
Potrivit extrasului: "[...] În cazul în care, aceste persoane în trimestrul I nu au avut persoane angajate şi în trimestrul II au avut persoane angajate vor prezenta declaraţia forma 4-BASS trimestrial pentru toate trimestrele anului bugetar[...]" prin toate trimestrele anului bugetar s-au avut în vedere doar trimestrele II, III si IV, nu?
avatar
Buna ziua!

Declarația forma 4-BASS se prezintă pentru toate trimestrele: I, II, III, IV.

Vă mulțumim pentru întrebare.
avatar
Buna!

Cum considerați, prin ce ar fi motivată necesitatea prezentării retroactive a declarațiilor 4-BASS [cum este cazul angajatorul obligat să prezinte declarațiile 4-BASS pentru trimestrele anterioare (I și II) celui (III) în care a avut loc angajarea]?

Mulțumim anticipat!
avatar
Pentru mai multă informație și ca să nu vă ducem în eroare, vă recomandăm să apelați la nr. de telefon: 022 28 61 15 (linia fierbinte CNAS).

Mulțumim pentru atenție!
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.