30
12 2014
1532

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014,nr. 329 din 23.12.2013 , plătitorii specificaţi în anexa nr.3 la pct.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, cu excepţia plătitorilor specificaţi la pct. 1.5, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4-BASS pentru trimestrul IV al anului 2014 pînă la data de 20 ianuarie 2015, iar plătitorii specificaţi la pct. 1.5, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4-BASS(an) pentru anul 2014 pînă la data de 15 ianuarie 2015. În legătură cu faptul că, în prima jumătate a lunii ianuarie sunt multe zile de odihnă şi de sărbătoare, precum şi în scopul asigurării recepţionării declaraţiilor în termenii stabiliţi, Casa Naţională de Asigurări Sociale declară data de 18 ianuarie 2015 zi lucrătoare pentru specialiştii direcţiilor (secţiilor) venituri din cadrul CTAS mun. Chişinău (Centru, Ciocana, Rîşcani, Buiucani, Botanica), CTAS Bălţi, CTAS Cahul, CTAS Ialoveni, CTAS Străşeni. Serviciul electronic de prezentare a declaraţiilor este oferit prin intermediul sistemului informaţional E-Raportare, www.raportare.md va fi disponibil şi în zilele de odihnă şi sărbătoare. Casa Naţională de Asigurări Sociale propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă modalitatea de prezentare a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice şi, respectiv, să beneficieze de avantajele oferite de acest serviciu.

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.