24
04 2015
2573

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că potrivit art. 5 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 157 din 08.04.2015 privind angajarea răspunderii asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma organizatorico-juridică, inclusiv, plătitorii – persoane fizice (întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti), care au persoane angajate prin contract individual de muncă ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare - forma BASS) şi Declaraţia persoanei asigurate (în continuare – forma REV-5) pentru luna martie 2015 pînă la data de 25 aprilie, curent. În conformitate cu prevederile art. 265 a Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. Reieşind din cele menţionate şi din faptul, ca ultima zi a termenului data de 25 aprilie este zi de sîmbătă, termenul de prezentare a declaraţiei forma BASS şi declaraţiei forma REV-5 pentru luna martie 2015 expiră la data de 27 aprilie, curent. Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. Pentru a beneficia de avantajele oferite de serviciul electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet: disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, posibilitatea de a verifica corectitudinea complectării indicatorilor declaraţiilor, posibilitatea de prezentare a declaraţiilor cu aplicarea semnăturii electronice aflîndu-se în vacanţă, în deplasare de serviciu, în ospeţie, la studii în orice colţ al lumii, se propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting” disponibil la adresa www.raportare.md.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.