11
06 2015
1628

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminreşte, că în conformitate cu punctul 3 lit. (d) şi punctul 11 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015, plătitorii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2015, au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi declaraţiile persoanelor asigurate (forma REV-5) utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 a intrat în vigoare la data adoptării – 12.04.2015. Astfel, începănd cu perioada luna aprilie 2015 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care la situaţia de la 1 ianuarie 2015, au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, au obligaţia de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 electronic, prin intermediul SIA „E-Raportare” cu aplicarea semnăturii electronice. Totalizând rezultatele prezentării electronice a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 pentru luna aprilie curent s-a constatat că 70,2% din plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au conformat la prevederile prenotate a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Conform art. 412 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008, Casa Naţională de Asigurări Sociale este în drept să constate contravenţii prevăzute la art. 294 pentru încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care vor încălca normele prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5, pot fi atraşi la răspundere contravenţională. În contextul celor relatate, Casa Naţională de Asigurări Sociale propune tuturor plătitorilor să se conformeze şi să execute prevederile legislaţiei în vigoare şi, respectiv, să beneficiere de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor prin Internet.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.