22
09 2015
1544

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte plătitorilor, că data de 25 septembrie, curent, este termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5, precum şi de plată pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna august. Îndeplinindu-vă obligaţiile în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare nu veţi plăti majorări de întîrziere (penalităţi) şi nu se vor constata contravenţii administrative. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare prin încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor şi neplata, în termenele prevăzute de lege, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. De asemenea, reamintim că contravenţiile administrative şi majorările de întîrziere (penalităţile) pentru nerespectarea termenelor de prezentare a declaraţiilor şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, sunt următoarele:
  • Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate.
  • Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
  • Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.