Știri

În atenţia plătitorilor de TVA, abonaţi la serviciile electronice fiscale în 2012

Întrucît Acordurile de conectare la serviciile electronice fiscale au fost încheiate pentru o perioadă de 3 ani - pentru agenţii economici vizaţi de art. 187 (21) lit. b) acestea expiră anul curent. Respectiv, atenţionăm despre necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale. Luînd în considerare că paleta de servicii electronice fiscale, prestate prin intermediul tehnologiilor avansate, s-a extins considerabil (SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, SIA „e-Factura”, SIA „Contul curent al contribuabililor”, etc) - noul Acord prevede prestarea gratuită şi a serviciilor lansate recent. Ţinem să menţionăm necesitatea înregistrării preventive a tuturor persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare, în calitate de persoană juridică, pe servicii.fisc.md, pentru care se solicită acces la servicii electronice fiscale. Lipsa acestora duce la imposibilitatea oferirii accesului la serviciile date Reconectarea va avea loc în cadrul unui dintre cele trei Centre de Reconectare Regională: din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, iar documentele, în original şi copie, de prezentat operatorului sunt următoarele:
  • buletinul de identitate a persoanelor responsabile ale entităţii (conducător şi contabil-şef sau altă persoană împuternicită în modul stabilit);
  • ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor electronice fiscale prin intermediul serviciilor electronice fiscale, semnate de conducătorul entităţii raportoare, cu aplicarea ştampilei (conducătorul şi contabilul-şef vor fi aceiaşi ca şi în informaţia din SISF);
  • procura autentificată notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele electronice fiscale din numele entităţii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile electronice fiscale şi de a ridica semnătura (se prezintă de persoanele ce substituie conducătorul şi/sau contabilul-şef, în cazul altor persoane decît conducătorul şi contabilul-şef, precum şi în cazul prezentării numai a persoanei indicate în ordinul/ procura de împuternicire a persoanei responsabile);
  • extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoţită de original, dacă în SISF lipseşte informaţia privind modificarea persoanei responsabile.
Programarea pentru semnarea actelor juridice va fi efectuată cu 2 săptămâni înainte de expirarea Acordului vechi, contactând Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222. Atenţie! În caz că Acordul de conectare la serviciile electronice fiscale nu va fi încheiat înainte de expirarea Acordului precedent, accesul entităţii Dvs. la serviciile electronice fiscale va fi blocat în mod automat. Specificăm că neplătitorii de TVA pot beneficia şi în continuare de avantajele serviciilor electronice fiscale abonîndu-se la acestea corespunzător tarifelor publicate pe site.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, la numărul de telefon (022) 822-222 sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail asistenta@fsi.fisc.md.via | fiscservinform.md

1622 vizualizări

Data publicării:

23 Septembrie /2015 11:06

Domeniu:

Servicii electronice

Etichete:

plăţi | TVA | abonati | Servicii electronice fiscale | Fiscservinform | comanda on-line

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon