03
03 2014
2002

În atenția agenților economici

Începînd cu ziua de 1 martie, procedura de declarare electronică la export va fi aplicabilă pentru toate posturile vamale de frontieră. De menționat, că Hotarîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de vămuire electronică a mărfurilor la export, a intrat în vigoare la data de 15 noiembrie 2013, fiind publicată în Monitorul Oficial. Odată cu publicarea Hotărîri în Monitorul Oficial a fost nominalizată perioada de testare pînă la 01.03.2014, agenţii economici puteau perfecta operatiunile electronice de export la postul vamal electronic (Biroul Vamal Chişinău), cu ieșirea mărfurilor prin posturile vamale de frontieră Sculeni-Sculeni și Tudora-Starokazacie, iar începând cu data de 1 martie mărfurile exportate cu aplicarea declarației vamale electronice vor putea fi scoase din Republica Moldova prin toate posturile vamale de frontieră. Astăzi, datorită implementării de către Serviciul Vamal a vămuirii electronice, operatorul economic, dispunînd de semnătura digitală și fiind conectat la sistemul informaţional vamal ASYCUDA, poate perfecta declaraţia de export electronic, în timp minim cu diminuare de peste două ori a costurilor aferente. Un alt avantaj de evidenţiat, este faptul că vămuirea electronică, prin definiţie, elimină contactul direct între agentul economic şi colaboratorul vamal în momentul depunerii declarației vamale și examinării ei. Astfel, se minimizează riscurile de corupţie, iar întreagă procedura devine absolut transparentă şi supravegheată în regim on-line. Odată cu eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea la procesarea doar electronică a tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal oferă posibilitatea exportatorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străină, minimizînd timpul de vămuire şi reducîndse considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. Reiterăm, că prin implementarea exportului electronic, Serviciul Vamal se racordează integral standardelor şi conceptului european de Vamă electronică (E-customs). Mai mult, această procedură electronică permite îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la capitolul comerţul transfrontalier şi se încadrează în priorităţile Serviciului Vamal de a asigura protejarea intereselor economice ale statului, creşterea veniturilor colectate în bugetul de stat, precum şi susţinerea exporturilor autohton.

via customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.