04
11 2013
1487

În atenția călătorilor

Începând cu data de 15 noiembrie 2013 vor fi introduse măsuri speciale de efectuare a controlului vamal asupra bagajelor personale la frontiera externă a Uniunii Europene. Astfel, Direcţia Generală a Vămilor din România la frontierele externe ale comunităţii europene (Republica Moldova, Serbia și Ucraina ), vor aplica instrucţiuni speciale pentru următoarele categorii de bunuri introduse de către călători, pe teritoriul României, în bagajele personale: produse din tutun, băuturi alcoolice, carburant, flori şi plante de ornament, ulei de floarea soarelui, zahăr rafinat, făină, tărâţe, fructe şi legume proaspete. Aceste bunuri pot fi introduse în România în anumite limite cantitative, prevăzute de legislaţia în vigoare şi introducere lor fiind permisă doar o dată la şapte zile de la ultima declarare scrisă. Cantităţile care depăşesc limitele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru aceste categorii de bunuri sunt considerate importuri de bunuri cu caracter comercial ce poate fi efectuat numai cu respectarea reglementărilor vamale şi fiscale în vigoare. Instrucţiunile în cauză au la bază utilizarea unei aplicaţii informatice care permite autorităţii vamale identificarea cazurilor în care anumiţi călători introduc în mod frecvent în România cantităţi semnificative de produse de genul celor menţionate mai sus, pe care le declară a fi destinate consumului personal şi pe care apoi le comercializează pe piaţa neagră. În acest sens, călătorii trebuie să declare în scris bunurile conţinute în bagajele personale prin completarea „Declaraţiei de bunuri fără caracter comercial", pusă la dispoziţie gratuit de birourile vamale. Aceste instrucţiuni au fost elaborate de Direcţia Generală a Vămilor din România şi aprobate de Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Serviciul presă. Tel: 574 188

via www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.