20
01 2014
1343

În conformitate cu calendarul bugetar, MF anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a CBTM (2015-2017)

În acest context, autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, agenţii mediului de afaceri şi alte părţi interesate se invită să prezinte propuneri şi sugestii pentru elaborarea documentului respectiv, în special la politicile bugetare, fiscale şi vamale, precum administrării fiscale şi vamale.

La baza propunerilor şi sugestiilor vor fi luate în considerare prevederile Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015, alte strategii şi documente de politici naţionale şi sectoriale.

În caz că propunerile/sugestiile prezentate impun efectuarea modificărilor la legislaţia in vigoare, se vor prezenta şi propuneri de modificare şi completare a legislaţiei, conform următorului format.

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.