21
01 2015
1118

În Moldova se observă o creştere a cererii pentru asistenţă tehnică din partea UE

În Republica Moldova se observă o creştere continuă a cererii pentru asistenţă tehnică prin instrumente precum TAIEX, TWINNING şi SIGMA. Cel puțin asta arată datele raportului de activitate a Comisiei Europene privind asistenţa tehnică oferită Republicii Moldova, transmite Agora. Începând cu anul 2004, Comisia Europeană a desfășurat în total 329 de proiecte Twinning privind asistenţa tehnică oferită țărilor din vecinătatea spațiului comunitar. Potrivit datelor prezentate în raport, pe parcursul anului 2013, Republica Moldova a fost implicată în cinci proiecte Twinning, în domeniul agriculturii, finanţelor, dezvoltării regionale, comerţ şi a drepturilor consumatorilor. Unul dintre proiectele Twinning finisate în anul 2013 este „Consolidarea managementului financiar public în RM”, care s-a desfăşurat prin parteneriatul funcţionarilor Autorităţii Naţionale de Management Financiar din Suedia şi Academiei Naţionale de Economie şi Finanţe din Olanda, oferind asistenţă Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova întru îmbunătăţirea sistemului naţional Control Financiar Public Intern prin consolidarea capacităţilor de audit intern, management financiar şi control, dezvoltarea cadrului normativ, toate având ca scop final - creşterea răspunderii manageriale. Ca și în anul 2012, Republica Moldova și Ucraina în 2013 au rămas cei mai mari solicitanți ai programului TAIEX, cu 154 și 111 proiecte, respectiv. Acest lucru demonstrează interesul continuu al guvernelor din aceste țări pentru sectoarele conexe, în special acquis-ul comunitar, spun autorii raportului. Programul TAIEX este instrumentul de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii gestionat de către Direcţia Generală Extindere a Comisiei Europene. TAIEX oferă asistenţă ţărilor partenere privind aproximarea şi punerea în aplicare a legislaţiei UE. Un alt instrument SIGMA are drept scop susţinerea ţărilor din Europa Centrală şi de Est în eforturile sale pentru reforme ale administrației publice. Republica Moldova a aderat la acest proiect în 2009. În total au fost identificate trei domenii de sprijin suplimentar SIGMA pentru Republica Moldova în 2013, inclusiv dezvoltarea unui nou sistem de planificare, coordonare și monitorizare în sfera managementului de resurse umane în serviciul public.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.